Novinky v legislativě

Zákon na ochranu oznamovatelů platí i pro školy

Pokud má škola 50 zaměstnanců a více, její povinností je zavést vnitřní oznamovací systém.[1] Tato povinnost zavedení funkčního interního oznamovacího systému platí od účinnosti zákona, tj. od 1. srpna 2023. Zavedení vnitřního oznamovacího systému znamená, že se ředitel školy (zřizovatel) pověří osobu, která se bude přijímat a prošetřovat důvodnost oznámení a bude navrhovat opatření k nápravě stavu a prostřednictvím vytvořeného vnitřního oznamovacího systému mohou oznamovatelé podávat oznámení ústně, písemně či osobně. V této souvislosti je vhodné vedením školy vydat interní akt řízení (vnitřní směrnici, vnitřní předpis). Více zde. 



[1] § 8 odst. 1 písm. a) zák. č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatele