Pro metodiky a ředitele škol

Interaktivní platforma si klade za cíl podporovat metodiky školní prevence a další profesionály, kteří jsou s oblastí primární prevence spojeni. Uvědomujeme si, že přehled služeb a kompetencí v oblasti primární prevence nese celou řadu úskalí, která vyplývají ze samotného školního prostředí pro poskytování programů primární prevence, včasnou pomoc a systém řešení výskytu různých typů rizikového chování cílových skupin žáků. Předpokladem pro komunikaci poskytovatelů programů PP se školami bylo zavedení nové terminologie členění primární prevence na úrovni všeobecné, selektivní a indikované, proces obnovených certifikací programů primární prevence dle nových a schválených Standardů odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chováníDo procesu ověření kvality programů v primární prevenci tak mohou vstupovat poskytovatelé z různého prostředí a resortních systémů napříč celým spektrem prevence rizikových projevů chování.

Upozornění na nové programy

Dostanete upozornění na nové preventivní programy pro děti.