Kalendář akcí

Advancing Partnerships and Collaborative Approaches in Prevention Science

28. - 31. 5. 2024 Washington, DC, USA prezenčně (+online)

Mark your calendars to attend the most important prevention science conference–the Society for Prevention Research (SPR) 32nd Annual Meeting held in person May 28 – 31, 2024. This year’s theme is “Advancing Partnerships and Collaborative Approaches in Prevention Science.”

The Society for Prevention Research envisions a wellness-oriented society in which evidenced-based programs and policies are continuously applied to improve the health and well-being of its citizens, fostering positive human development and citizens who lead productive lives in caring relationships with others.

The SPR Annual Meeting provides a unique opportunity to advance this vision by providing a centrally integrated forum for the exchange of new concepts, methods, and results from prevention research and related public health fields; and by providing a forum for the communication between scientists, public policy leaders and practitioners concerning the implementation of evidence-based preventive interventions in all areas of public health.

SPR is pleased to announce that the 2024 annual meeting program schedule is now online. The online program is searchable by day, presentation format, themes, and authors. 

Online Registration Now Open! Online Registration Deadline: 5/27/2024

washington2.png

Webinar: Co-Creation in Community-Based Prevention

28. 5. 2024 online

ISSUP, in collaboration with the ICUDDR, cordially invites you to an upcoming webinar on Co-creation in community-based prevention Community-based prevention highlights community participation and empowerment and emphasizes the larger community context.

This participation may take place across different phases of intervention planning; from development, to implementation and evaluation. We know that prevention strategies are more effective if there is a match with the needs of the target group. This match can be achieved by adapting evidence-based interventions to the need of the target group, by using local data.

In this webinar, Dr. Koning will discuss the challenges of community-based prevention and share tips and tricks on how to use local data in community-based prevention.

Intended audience:

- Practitioners, youth care workers, prevention workers

Learning outcomes:

- Better understanding of community-based prevention

- Insight into the challenges of community-based prevention

- Insight into how to use local data in community-based prevention

webinar issup.png

Národní konference Alkohol, děti a násilí: společenská odpovědnost

4. 6. 2024 Praha prezenčně

Národní konferenci s názvem Alkohol, děti a násilí: společenská odpovědnost pořádá Odbor protidrogové politiky ÚV ČR ve spolupráci s národním koordinátorem pro protidrogovou politiku, pod záštitou poslankyně Mgr. Renáty Zajíčkové. Národní konference se uskuteční dne 4. června 2024 v Lichtenštejnském paláci na Kampě (U Sovových mlýnů 506/4, Praha 1).

V rámci národní konference bude diskutováno často opomíjené téma dopadů užívání alkoholu na oblast domácího násilí, včetně násilí páchaného na dětech. Konference rovněž navazuje na opatření Akčního plánu politiky v oblasti závislostí 2023–2025. V rámci konference vystoupí zástupci Odboru protidrogové politiky a Odboru lidských práv a ochrany menšin Úřadu vlády ČR, Ministra zdraví ČR, Institutu pro kriminologii a sociální prevenci či tuzemských neziskových organizací a další odborníci a zástupci politické sféry.

Pro účast na konferenci je nutné se registrovat na následujícím linku:

https://www.survio.com/survey/d/E4B9V7R4A1R8I4W0I

Účast Vám bude potvrzena na uvedený kontaktní e-mail. Zároveň doporučujeme včasné přihlášení z důvodu omezeného počtu míst.

úv konf.png

Online konference „Program pozitivního rodičovství Triple P v období 2024-2027"

5. 6. 2024 online

Triple P je jedním z nejdéle fungujících a vědecky podložených víceúrovňových systémů zaměřených na podporu rodičovství, který doporučuje Světová zdravotnická organizace jako účinnou prevenci špatného zacházení s dětmi a jako efektivní nástroj podpory zdraví dětí a rodičů. 

Konference se uskuteční online 5. června 2024 na platformě MS Teams. V případě zájmu se do 3. června 2024 (do 17:00) můžete zaregistrovat ve formuláři zde. Na základě přihlášení Vám bude zaslán program konference a odkaz k připojení. 

Triple P konference.png

NIDA International Forum in Montreal

14. 6. 2024
The 2024 NIDA International Forum will take place June 14 to 17, 2024, in Montreal, Canada. As in years past, the Forum will be held in conjunction with the College on Problems of Drug Dependence (CPDD) Annual Scientific Meeting. The CPDD meeting is scheduled for June 15 to 19, 2024. Additional details for both meetings will be announced in late fall 2023. The two meetings have separate processes for research poster abstract submissions, travel award requests, and registration.
NIDA2024.png

The Art of healing: A new era in substance use prevention, harm reduction, treatment and recovery support

24. - 30. 6. 2024 Thessaloniki, Greece prezenčně

ICUDDR, ISSUP and ISSUP Greece invite you for The Art of Healing international event taking place from 24th – 28th of June 2024 in Thessaloniki, Greece.

The programme aims to host a variety of simultaneous sessions, workshops, and training sessions, as well as parallel cultural events, creating a unique atmosphere for learning, training, and increasing awareness of the sector, but also networking in a vibrant Mediterranean context.

Řecko konference.png

Webinář "Jak předcházet rizikovému chování dětí a mládeže"

6. 8. 2024 online

Srdečně Vás zveme na webinář, který pořádáme společně s Agenturou pro sociální začleňování MMR. Webinář se uskuteční dne 6.8.2024 ve 13h a má omezenou kapacitu na 60 osob.

Na webináři se seznámíte s Interaktivní platformou podpory duševního zdraví a prevence rizikového chování a službami, které tato platforma nabízí. Dále si objasníme, v čem je v prevenci důležitý komunitní přístup, a to na příkladu konkrétních zahraničních programů. Nakonec si představíme český projekt COPERISK, který se zaměřil na včasné rozeznání projevů rizikového chování a obtíží v duševním zdraví a byl odzkoušen v Orlové, Havířově a městské části Praha 11. Přednášejícími za Kliniku adiktologie jsou Renáta Habiňáková, Elizabeth Nováková a Tomáš Jandáč.

Registrace je otevřena do 31. 7. 2024: https://forms.office.com/e/YPfTF1wS9J.

Více informací naleznete v přiložené pozvánce. 

 

webinar_agentura.png

15th EUSPR Conference: “Prevention in and with Communities”

11. - 13. 9. 2024 Cremona, Italy prezenčně

We are pleased to announce that the call for abstracts for EUSPR 2024 opens on 22 March 2024 and will close on 19 April 2024. Outcomes will be sent before the end of our Early Bird registration period, so you will have plenty of time to take advantage of our discounted rates.

Our theme this year is “Prevention in and with Communities” and our keynotes and special sessions will discuss the challenges and opportunities for prevention science when working in and with community settings and systems. The goal of the conference is to connect research with practical needs of communities, discuss pros and cons of different approaches to prevention in and with community settings, as well as opportunities and challenges of developing, implementing and evaluating evidence-based community-level prevention programmes and systems.

euspr2024.png

Adiktologická konference Jihočeského kraje na téma "A co děti, mají si kde hrát?"

16. - 18. 10. 2024 LH Parkhotel Hluboká nad Vltavou prezenčně

Prevent 99 ve spolupráci s Jihočeským krajem pořádají již 17. ročník Adiktologické konference Jihočeského kraje. Letos na téma "A co děti, mají si kde hrát?" Více informací naleznete v přiloženém odkazu. 

at jihočeská.png

XXI. ročník konference primární prevence rizikového chování

21. - 22. 10. 2024 Magistrát hl. m. Prahy prezenčně

Letošní ročník již XXI. konference primární prevence rizikového chování bude na téma: Řízení a koordinace prevence ve školách a komunitě. 

Brzy bude spuštěna registrace pro přednášející i posluchače. Zveřejnění programu je plánováno nejpozději do 30. 7. 2024.

Přihlašování aktivních příspěvků probíhá do 10. 6. 2024.

Více informací naleznete v přiloženém odkaze.

pprch2024.png

30. konference Duševního zdraví mládeže, dětské a dorostové psychiatrie

7. - 8. 11. 2024 Brno prezenčně

Sekce dětské a dorostové psychiatrie PS ČLS JEP ve spolupráci s Psychiatrickou klinikou FN Brno a MU pořádají již 30. ročník konference Duševního zdraví mládeže, děteské a dorostové psychiatrie.

Duševní zdraví pomalu nabývá v české i slovenské společnosti na významu, který mu náleží. Zatímco v péči o tělesné zdraví je naše země na špičce, duševní zdraví nebylo dlouho nijak zvlášť chráněno a podporováno. Předpokládalo se, že péčí o obecné zdraví se tak nějak bude držet i duševní zdraví populace. Bohužel se tento předpoklad nenaplňuje. Duševní zdraví nyní adolescentní populace je výrazně horší, než tomu bylo ještě před patnácti lety. Máme o tom dokonce první české populační výzkumy. 

brno_konf.png

Konference Nové trendy v adiktologii

21. 11. 2024 Praha prezenčně

Srdečně Vás zveme na národní konferenci pořádanou při příležitosti předávání ceny adiktologie a ceny Kirón.Tématem letošní konference jsou Nové trendy v adiktologii.
Konference se bude konat ve čtvrtek 21. listopadu 2024 na děkanátu 1. LF UK (Praha 2, Na Bojišti 16606/3).

Mezi pozvané přednášející patří Melody Heaps, která má rozsáhlé zkušenosti v oblasti prevence a léčby závislostí. Melody Heaps založila v roce 1976 neziskovou organizaci "Treatment Alternatives for Safe Communities" zaměřenou na prevenci a léčbu problémů spojených s užíváním návykových látek a prevenci kriminality. Tuto organizaci vedla až do roku 2009. Také poskytuje konzultace vládám, neziskovým organizacím a soukromým organizacím v oblasti prevence a léčby závislostí. Od roku 2018 je předsedkyní ISSUP (International Society of Substance Use Professionals). Je autorkou a editorkou několika publikací o závislostech.

Další přednášející Vám budou postupně představeni na stránkách Kliniky adiktologie.

cena adiktologie2024.png

Archív

Proč přístupy založené na zastrašování v prevenci nefungují a jak je poznat?

21. 5. 2024

Přeložili jsme pro Vás krátký a přehledný materiál o tom, co jsou přístupy založené na zastrašování, jak je poznat a proč nefungují. Materiál je ke stažení níže, naleznete ho také v záložce Kvalita a bezpečnost -> charakteristiky efektivní prevence.   

IPREV_logo_1.jpg

Odborná konference "Současné výzvy v prevenci kriminality a rizikového chování"

15. 5. 2024 České Budějovice prezenčně

Jihočeský kraj a Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity zvou na odbornou konferenci s názvem "Současné výzvy v prevenci kriminality a rizikového chování", která se bude konat ve středu 15.05.2024 od 8:30 hod. na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Účast na konferenci je zdarma.

Vzhledem ke kapacitě sálu je nutná online registrace.

Více informací naleznete v přiloženém odkaze. 

budějovice.png

Webinar: Challenges in Implementing an Effective Prevention Program

30. 4. 2024 online, 14:00

ISSUP Malaysia would like to invite you to their upcoming Webinar this April on Challenges in Implementing an Effective Prevention Program.

With the upward trend in drug use globally, the need for effective prevention programs has become paramount. Prevention is proven and cost effective and evidence-based prevention can effectively reduce rates of drug use and drug use disorders. This webinar delves into the intricate journey of implementing prevention strategies and the challenges encountered along the way. Participants will gain valuable insights into the nuances of designing and implementing prevention programs that truly makes a difference.

Intended audience:    

  • Professionals in public health, mental health practitioners, community leaders, policy makers and advocates for preventive measures as well as anyone interested in understanding the intricacies of implementing effective prevention programs.

Learning outcomes:

1. Participants will gain a comprehensive understanding of the current landscape of prevention programs globally and the areas where they are most needed

2. Participants will learn essential components and best practices for designing and developing effective prevention programs

3. Participants will explore creative solutions for optimizing resources within the constraints of budget limitations, enabling them to implement cost effective prevention strategies

4. Participants will acquire insights into strategies for building support from diverse stakeholders, including community members fostering collaboration for successful program collaboration.

issup implementace.png

Webinar: Strategies in Media and Social Media for Substance Use Prevention

25. 4. 2024 online, 15:00

ISSUP Lebanon would like to invite you to their upcoming Webinar on Strategies in Media and Social Media for Substance Use Prevention. 

This webinar aims to provide an overview of how media influences behaviour and its importance in prevention efforts. The webinar will also cover a discussion on the types of media commonly used in prevention campaigns.

Learning Outcomes:

1. Understanding Theories of Media Influence.

2. Crafting Effective Prevention Messages.

3.Leveraging Social Media for Prevention.

4. Examining real-world examples of effective prevention campaigns and their impact.

Intended audience:    

Professionals active in the fields of substance use prevention, treatment and recovery globally.

issup media.png

Fórum sociálního začleňování: Komunitní prevence kriminality

25. 4. 2024 Kulturní centrum Česká Třebová, Nádražní 397 prezenčně

Agentura pro sociální začleňování ve spolupráci s městem Česká Třebová a Ministerstvem vnitra ČR pořádá akci s názvem Fórum sociálního začleňování: Komunitní prevence kriminality. Akce proběhne ve čtvrtek 25. 4. 2024 od 10 do 16h.

Registrovat se můžete do 31. 3. 2024 prostřednictvím odkazu: https://forms.office.com/e/dU62wHtiJW. Kapacita je omezena na 50 míst. Podrobný program bude k dispozici na začátku dubna.

Na co se můžete těšit?

  • Inspirativní praxe komunitní prevence kriminality z českých obcí
  • Zahraniční zkušenosti se zapojováním obyvatel do prevence kriminality
  • Panelová diskuse k příležitostem a bariérám rozvoje komunitní prevence kriminality v Česku
  • Workshopy ke sdílení dosavadních zkušeností s prevencí kriminality za využití vybraných participativních metod
prevence kriminality .png

Konference Posilování kompetencí pedagogických pracovníků škol a školského poradenského zařízení i dětí a dospívajících v oblasti péče o duševní zdraví prostřednictvím vzdělávání a rozvoje psychosociálních dovedností

22. 4. 2024 V budově KÚ KHK, Pivovarské náměstí 1245 prezenčně

Dne 22. 4. 2024 proběhne závěrečná konference projektu Posilování kompetencí pedagogických pracovníků škol a školského poradenského zařízení i dětí a dospívajících v oblasti péče o duševní zdraví prostřednictvím vzdělávání a rozvoje psychosociálních dovedností.  Tato konference se uskuteční v sídle krajského úřadu Královéhradeckého kraje na Pivovarském náměstí 1245.

závěrečná konf KÚ.png

V rámci projektu Pozitivního rodičovství - Triple P vydalo Ministerstvo zdravotnictví publikaci, která je souborem článků o programech na podporu rodičů, rodin a párů. Všechny programy zmiňované v publikaci jsou založeny na důkazech, tedy tzv. evidence-based, což znamená, že jejich výsledky jsou podloženy výzkumem a ověřeny kontrolními studiemi. Některé z nich mají za sebou již i lokalizaci do češtiny a pilotní program. Autoři článků jsou z Čech i zahraničí a dlouhodobě se věnují implementaci programům tohoto typu nebo práci v akademické sféře. 

Program Triple-P bude brzy dostupný také v katalogu preventivních programů iPREV. 

Pro více informací sledujte také naše sociální sítě Facebook a Instagram (@iprev.cz). 

Svými články přispěli: PhDr. Eliška Kodyšová, Ph.D., Oddbjørn Løndal, M.D., JUDr. Petra Nováková, Mgr. Martina Ducheček Koutná, Egle Havrdová, M.A., Ph.D., Jamila Reid, Ph.D., Mgr. et Mgr. Elizabeth Nováková, Mgr. Renáta Habiňáková a PhDr. Petra Winnette, Ph.D.

sborník ebook.png

SEMINÁŘ PRO RODIČE na téma Užívání internetu, sociálních sítí a digitálních her u dětí a dospívajících

8. 4. 2024 Klinika adiktologie, Apolinářská 4, Praha 2 prezenčně

Na seminář zveme všechny rodiče, kteří se potýkají s tím, že jejich děti tráví nadměrný čas u obrazovek svých digitálních zařízení, ale i ty, kteří se potížím s nezdravým užíváním internetu chtějí vyhnout.

Na semináři se rodiče dozví: jaké jsou největší výzvy a rizika současného online světa, jak poznat, kdy je užívání internetu, sociálních sítí a digitálních her nezdravé a ohrožující duševní zdraví, jak pomoci svým dětem (opět) nastavit zdravé hranice a mít online svět pod kontrolou.

Přihlašujte se prosím na e-mail: zuzana.pavelcova@lf1.cuni.cz nejpozději do 5.4.2024.

Kapacita je omezená.

Seminář je finančně podpořen Nadací Sirius.

kad seminář.png

Metodika na podporu kvality v prevenci

31. 3. 2024

ZVEŘEJNĚNO

Metodika na podporu kvality v prevenci je již zveřejněna a je volně ke stažení! Naleznete ji zde.

Metodika vznikla jako první ze série nástrojů, které se snaží pomocí jednoduchých principů založených na vědeckých důkazech zprostředkovávat návodné informace, jak realizovat účinnou, bezpečnou a funkční prevenci rizikového chování.

Pro více info sledujte i naše sítě fb a instagram: @iprev.cz. 

Metodika kvalita.png

Building Sustainable Infrastructure to Implement Programs that Promote Healthy Development in Our Youth and Prevent Behavioral Problems

27. 3. 2024 online

Na tomto setkání přednášející představí plán, včetně konkrétních realizovatelných kroků pro vybudování a udržení infrastruktury pro poskytování účinných preventivních intervencí na podporu zlepšení zdravotního stavu mládeže. Nedílnou součástí takové infrastruktury je dostupnost a užitečnost registrů, které na základě důkladného výzkumu stanovily programy, jež splňují standardy pro označení "založené na důkazech", což státům a místním samosprávám pomáhá při určování, jak nejlépe investovat cenné zdroje. Dále budou identifikovány potřeby financování a strategie na podporu této infrastruktury; budou představeny výsledky analýz nákladů a přínosů preventivních programů, které stanoví jejich návratnost; budou diskutovány překážky bránící široké implementaci programů; a budou doporučeny politiky na státní úrovni na podporu financování a infrastruktury pro podporu zdraví.

npsc webinar.png

Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě ve škole – doporučené postupy pro pracovníky škol

20. 3. 2024

Nadace Sirius vydala nově materiál Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě ve škole – doporučené postupy pro pracovníky škol. Materiál popisuje, jak z pozice školy rozpoznat žáky ohrožené násilím v blízkých vztazích, týráním, zneužíváním a zanedbáváním, jak jim pomoci a komu a jak situaci oznámit. Zaměřuje se zejména na situace, které škola již nemůže řešit s rodinou, ale je potřeba je oznámit na OSPOD či Policii ČR. 

Postup je určen primárně pro pracovníky školních poradenských pracovišť základních a středních škol, zejména školní metodiky prevence, výchovné poradce, školní psychology a sociální pedagogy. Přínosný ale může být pro každého pracovníka působícího ve školství.

Materiál se spolu s Kartou KID stal podkladem pro aktualizaci (a sloučení) dvou příloh Metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování (příloha Syndrom CAN, příloha Domácí násilí). 

 

doporučenýpostup.png

Záznam konference Digitální doba a její dopady na duševní pohodu dětí

10. 3. 2024

Nadace Sirius ve spolupráci s Městskou knihovnou v Praze pořádala dne 19. 2. 2024 konferenci na téma Digitální doba a její dopady na duševní pohodu dětí.

Pro ty, které téma zajímá a třeba se nemohli konference účastnit, máme skvělé zprávy! Záznam konference včetně prezentací je zdarma uveřejněn na stránkách Nadace Sirius. Odkaz naleznete níže. 

Konference byla zaměřena na současnou digitální dobu, která ovlivňuje každého z nás a zejména pak děti. Co lze dělat, aby nás digitální technologie zcela nepohltily a život s nimi byl bezpečný a neměl negativní dopady na duševní pohodu dětí i nás dospělých? O problematice nadužívání digitálních technologií přednášeli odborníci věnující se tomuto tématu.

sirius 2.jpg

Záznamy webinářů pro pedagogy

10. 3. 2024 online

OSPRCH realizuje webináře zaměřené na právní vědomí pedagogů, na jejich zákonná práva při vstupu Policie ČR do školy a na téma komunikace se zákonnými zástupci žáků.

Záznamy webinářů na téma "Vyrozumívání zákonných zástupců žáků" a "Nespolupracující rodiče a šikana" naleznete na stránkách OSPRCH v menu Legislativa a také na stránkách iPREV v záložce Novinky v legislativě. Lektorem je Ing. Bc. Luďek Cuták, plk. v.v. 

webinář_cuták.png

Webinář: Gender a diverzita na školách

6. 3. 2024 online

Než zazvoní pořádá webinář na téma Gender a diverzita na školách, který proběhne 6.3.2024 od 10:00. Webinář je zdarma.

Webinář je určený všem pracovníkům ve školství, kteří pracují s mladými a chtějí lépe porozumět tématům, které řeší. Typicky jsou to ředitelé, zástupci ředitelů a hlavně učitelé. Webinář je určen všem, kterým není lhostejný osud jejich školy a chtějí zajistit, aby nebyla vnímána jako zastaralá instituce, která nerozumí dnešnímu světu.

Více informací v přiloženém odkazu.

gender webinar.png

Assembly Prevention: Mobilizing Schools Webinar

22. 2. 2024 Online

Sharing the impact of assembly school-based prevention in Mexico and the USA, and how to effectively utilize the tools and increase engagement.

webinar_icuddr.png

Konference „Digitální doba a její dopady na duševní pohodu dětí“

19. 2. 2024 Městská knihovna v Praze prezenčně

Nadace Sirius pořádá konferenci s názvem Digitální doba a její dopady na duševní pohodu dětí.

Jak se nenechat pohltit digitálními technologiemi?
Co je to digitální wellbeing?
Co pro něj můžeme udělat?
 
Konference se koná od 14h v Městské knihovně v Praze. Mezi přednášejícími jsou např. prof. Michal Miovský, Ph.D, Mgr. Kateřina Lukavská, Ph.D. a mnozí další. Více informací naleznete v přiloženém letáků. 
 
sirius.png

Sborník příkladů dobré praxe II., OSPRCH

14. 2. 2024

Odborná společnost pro prevenci rizikového chování vydala Sborník příkladů dobré praxe II. z oblasti školské primární prevence. Témata jsou aktuální, potřebná a využívaná. Předkládané příklady dobré praxe, metodické materiály a pracovní listy jsou určeny pro pedagogy, školní metodiky prevence, třídní učitele i odborníky v oblasti PPRCH k využití v praxi s cílovou skupinou žáků 1. i 2. stupně ZŠ a žáků SŠ.

ČŠI.jpg

XXIII. ročník QAK

5. 2. 2024

V Bratislavě proběhne konference Nové horizonty kvalitativního výzkumu. Michal Miovský bude hovořit na téma: Případová studie vývoje národního systému hodnocení kvality a politiky kvality v prevenci rizikového chování dětí a mládeže: Úskalí pohybu mezi tvorbou veřejné politiky a standardní akademickou prací. Dalšími potvrzenými účastníky jsou např. Elżbieta Drążkiewicz, Kateřina Zábrodská, Matúš Adamkovič a další. Více informací naleznete v přiloženém odkazu.

bratislava2024.png

Rada mladších - duševní zdraví

4. 12. 2023
Celorepublikové finále Rady mladších vzešlé z krajských konferencí. Velké finále se bude odehrávat ve Velkém zastupitelském sále hlavního města Prahy na Mariánském náměstí v čase od 9:00 do 17:00.
image0.jpeg

Psychomodulační látky: Souhrn připravované regulace (pro učitele)

27. 11. 2023
Přečtěte si více k návrhu souhrnu regulace Psychomodulačních látek. Více v příloze nebo v záložce pro metodiky a ředitele škol.
novinka v legislativě.jpg

Upozornění na nové programy

Dostanete upozornění na nové preventivní programy pro děti.