Kalendář akcí

Záznamy webinářů pro pedagogy

5. 3. 2024 online

OSPRCH realizuje webináře zaměřené na právní vědomí pedagogů, na jejich zákonná práva při vstupu Policie ČR do školy a na téma komunikace se zákonnými zástupci žáků.

Záznamy webinářů na téma "Vyrozumívání zákonných zástupců žáků" a "Nespolupracující rodiče a šikana" naleznete na stránkách OSPRCH v menu Legislativa a také na stránkách iPREV v záložce Novinky v legislativě. Lektorem je Ing. Bc. Luďek Cuták, plk. v.v. 

webinář_cuták.png

Webinář: Gender a diverzita na školách

6. 3. 2024 online

Než zazvoní pořádá webinář na téma Gender a diverzita na školách, který proběhne 6.3.2024 od 10:00. Webinář je zdarma.

Webinář je určený všem pracovníkům ve školství, kteří pracují s mladými a chtějí lépe porozumět tématům, které řeší. Typicky jsou to ředitelé, zástupci ředitelů a hlavně učitelé. Webinář je určen všem, kterým není lhostejný osud jejich školy a chtějí zajistit, aby nebyla vnímána jako zastaralá instituce, která nerozumí dnešnímu světu.

Více informací v přiloženém odkazu.

gender webinar.png

Metodika na podporu kvality v prevenci

10. 3. 2024

PŘIPRAVUJEME

Vytvořili jsme pro Vás a čerstvě finalizovali nový materiál: Metodiku na podporu kvality v prevenci!

Metodika vznikla jako první ze série nástrojů, které se snaží pomocí jednoduchých principů založených na vědeckých důkazech zprostředkovávat návodné informace, jak realizovat účinnou, bezpečnou a funkční prevenci rizikového chování. A máte se na co těšit!

Metodiku brzy zveřejníme a postupně budeme představovat jednotlivé části. Pro více info sledujte i naše sítě fb a instagram: @iprev.cz. 

Metodika kvalita.png

SEMINÁŘ PRO RODIČE na téma Užívání internetu, sociálních sítí a digitálních her u dětí a dospívajících

8. 4. 2024 Klinika adiktologie, Apolinářská 4, Praha 2 prezenčně

Na seminář zveme všechny rodiče, kteří se potýkají s tím, že jejich děti tráví nadměrný čas u obrazovek svých digitálních zařízení, ale i ty, kteří se potížím s nezdravým užíváním internetu chtějí vyhnout.

Na semináři se rodiče dozví: jaké jsou největší výzvy a rizika současného online světa, jak poznat, kdy je užívání internetu, sociálních sítí a digitálních her nezdravé a ohrožující duševní zdraví, jak pomoci svým dětem (opět) nastavit zdravé hranice a mít online svět pod kontrolou.

Přihlašujte se prosím na e-mail: zuzana.pavelcova@lf1.cuni.cz nejpozději do 5.4.2024.

Kapacita je omezená.

Seminář je finančně podpořen Nadací Sirius.

kad seminář.png

NIDA International Forum in Montreal

14. 6. 2024
The 2024 NIDA International Forum will take place June 14 to 17, 2024, in Montreal, Canada. As in years past, the Forum will be held in conjunction with the College on Problems of Drug Dependence (CPDD) Annual Scientific Meeting. The CPDD meeting is scheduled for June 15 to 19, 2024. Additional details for both meetings will be announced in late fall 2023. The two meetings have separate processes for research poster abstract submissions, travel award requests, and registration.
NIDA2024.png

The Art of healing: A new era in substance use prevention, harm reduction, treatment and recovery support

24. - 30. 6. 2024 Thessaloniki, Greece prezenčně

ICUDDR, ISSUP and ISSUP Greece invite you for The Art of Healing international event taking place from 24th – 28th of June 2024 in Thessaloniki, Greece.

The programme aims to host a variety of simultaneous sessions, workshops, and training sessions, as well as parallel cultural events, creating a unique atmosphere for learning, training, and increasing awareness of the sector, but also networking in a vibrant Mediterranean context.

Řecko konference.png

Adiktologická konference Jihočeského kraje na téma "A co děti, mají si kde hrát?"

16. - 18. 10. 2024 LH Parkhotel Hluboká nad Vltavou prezenčně

Prevent 99 ve spolupráci s Jihočeským krajem pořádají již 17. ročník Adiktologické konference Jihočeského kraje. Letos na téma "A co děti, mají si kde hrát?" Více informací naleznete v přiloženém odkazu. 

at jihočeská.png

30. konference Duševního zdraví mládeže, dětské a dorostové psychiatrie

7. - 8. 11. 2024 Brno prezenčně

Sekce dětské a dorostové psychiatrie PS ČLS JEP ve spolupráci s Psychiatrickou klinikou FN Brno a MU pořádají již 30. ročník konference Duševního zdraví mládeže, děteské a dorostové psychiatrie.

Duševní zdraví pomalu nabývá v české i slovenské společnosti na významu, který mu náleží. Zatímco v péči o tělesné zdraví je naše země na špičce, duševní zdraví nebylo dlouho nijak zvlášť chráněno a podporováno. Předpokládalo se, že péčí o obecné zdraví se tak nějak bude držet i duševní zdraví populace. Bohužel se tento předpoklad nenaplňuje. Duševní zdraví nyní adolescentní populace je výrazně horší, než tomu bylo ještě před patnácti lety. Máme o tom dokonce první české populační výzkumy. 

brno_konf.png

Konference Nové trendy v adiktologii

21. 11. 2024 Praha prezenčně

Srdečně Vás zveme na národní konferenci pořádanou při příležitosti předávání ceny adiktologie a ceny Kirón.Tématem letošní konference jsou Nové trendy v adiktologii.
Konference se bude konat ve čtvrtek 21. listopadu 2024 na děkanátu 1. LF UK (Praha 2, Na Bojišti 16606/3).

Mezi pozvané přednášející patří Melody Heaps, která má rozsáhlé zkušenosti v oblasti prevence a léčby závislostí. Melody Heaps založila v roce 1976 neziskovou organizaci "Treatment Alternatives for Safe Communities" zaměřenou na prevenci a léčbu problémů spojených s užíváním návykových látek a prevenci kriminality. Tuto organizaci vedla až do roku 2009. Také poskytuje konzultace vládám, neziskovým organizacím a soukromým organizacím v oblasti prevence a léčby závislostí. Od roku 2018 je předsedkyní ISSUP (International Society of Substance Use Professionals). Je autorkou a editorkou několika publikací o závislostech.

Další přednášející Vám budou postupně představeni na stránkách Kliniky adiktologie.

cena adiktologie2024.png

Archív

Assembly Prevention: Mobilizing Schools Webinar

22. 2. 2024 Online

Sharing the impact of assembly school-based prevention in Mexico and the USA, and how to effectively utilize the tools and increase engagement.

webinar_icuddr.png

Konference „Digitální doba a její dopady na duševní pohodu dětí“

19. 2. 2024 Městská knihovna v Praze prezenčně

Nadace Sirius pořádá konferenci s názvem Digitální doba a její dopady na duševní pohodu dětí.

Jak se nenechat pohltit digitálními technologiemi?
Co je to digitální wellbeing?
Co pro něj můžeme udělat?
 
Konference se koná od 14h v Městské knihovně v Praze. Mezi přednášejícími jsou např. prof. Michal Miovský, Ph.D, Mgr. Kateřina Lukavská, Ph.D. a mnozí další. Více informací naleznete v přiloženém letáků. 
 
sirius.png

Sborník příkladů dobré praxe II., OSPRCH

14. 2. 2024

Odborná společnost pro prevenci rizikového chování vydala Sborník příkladů dobré praxe II. z oblasti školské primární prevence. Témata jsou aktuální, potřebná a využívaná. Předkládané příklady dobré praxe, metodické materiály a pracovní listy jsou určeny pro pedagogy, školní metodiky prevence, třídní učitele i odborníky v oblasti PPRCH k využití v praxi s cílovou skupinou žáků 1. i 2. stupně ZŠ a žáků SŠ.

ČŠI.jpg

XXIII. ročník QAK

5. 2. 2024

V Bratislavě proběhne konference Nové horizonty kvalitativního výzkumu. Michal Miovský bude hovořit na téma: Případová studie vývoje národního systému hodnocení kvality a politiky kvality v prevenci rizikového chování dětí a mládeže: Úskalí pohybu mezi tvorbou veřejné politiky a standardní akademickou prací. Dalšími potvrzenými účastníky jsou např. Elżbieta Drążkiewicz, Kateřina Zábrodská, Matúš Adamkovič a další. Více informací naleznete v přiloženém odkazu.

bratislava2024.png

Rada mladších - duševní zdraví

4. 12. 2023
Celorepublikové finále Rady mladších vzešlé z krajských konferencí. Velké finále se bude odehrávat ve Velkém zastupitelském sále hlavního města Prahy na Mariánském náměstí v čase od 9:00 do 17:00.
image0.jpeg

Psychomodulační látky: Souhrn připravované regulace (pro učitele)

27. 11. 2023
Přečtěte si více k návrhu souhrnu regulace Psychomodulačních látek. Více v příloze nebo v záložce pro metodiky a ředitele škol.
novinka v legislativě.jpg

(Zne)užívání psychoaktivních léků

27. 11. 2023
Problém zneužívání či nadužívání psychoaktivních léků se týká poměrně velké části populace a je příčinou zdravotních poruch a negativních sociálních dopadů na uživatele i jejich okolí. Typickým dopadem dlouhodobého nadužívání psychoaktivních léků je vznik závislostní poruchy. Více o (zne)užívání psychoaktivních léků si přečtěte v přiloženém prokliku.
Nový Prezentace Microsoft PowerPointu.jpg

Konference projektu SUPREME-MH „Monitoring a posilování duševního zdraví dětí a adolescentů“

24. 11. 2023
Konference projektu SUPREME-MH „Monitoring a posilování duševního zdraví dětí a adolescentů“, kterou pořádá Pracovní skupina pro výzkum duševního zdraví dětí a adolescentů Národního ústavu duševního zdraví se uskuteční dne 24.11. 2023 v Praze. Více informací se dozvíte v přiložené pozvánce a odkazu.
superme_nudz.png

JIHOMORAVSKÁ KONFERENCE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

23. 11. 2023
Konference na téma "Současné výzvy v primární prevenci" se bude konat v prostorách VIM na Hybešově 15, Brno. Datum konání: 23. 11. 2023 Zahájení: 8:30 Ukončení: 15:00 Přihlašovat se můžete do 3. listopadu 2023 prostřednictvím formuláře v přiloženém odkazu. Podrobný program bude k dispozici na výše uvedených webových stránkách od 20. 10. 2023. Konference je bez účastnického poplatku.
Brno pprch.png

XVIII. ročník národní adiktologické konference & Cena adiktologie

16. 11. 2023
Dovolujeme si Vás pozvat na XVIII. ročník Národní adiktologické konference Cena adiktologie, která se koná dne 16. listopadu 2023 v prostorách děkanátu 1. LF UK v Praze 2, Na Bojišti 3. Konference je v letošním roce spojena se závěrečnou konferencí projektu Vývoj a pilotní ověření regionálního vzdělávacího modulu prevence duševního onemocnění dětí a dospívajících s důrazem na rizikové chování. Podrobný program konference najdete v příloze tohoto mailu. Na konferenci se přihlašujte vedoucímu projektu Jaroslavu Šejvlovi na mail: jaroslav.sejvl@lf1.cuni.cz a to nejpozději do pátku 10. 11. 2023 do 12 hodin.
cena.png

Rada Mladších: Duševní zdraví

16. 11. 2023
Dělej co tě baví! pořádá 10. Meziškolní studentskou konferenci napříč Českou republikou. Meziškolní konference je akce s velkou tradicí pro podporu vzdělanosti středoškolské mládeže. Svým zaměřením cílí na sdílení názorů mezi vrstevníky. Jejich společně trávený čas nad aktuálními tématy a možnost učit se prezentovat a obhajovat své názory před posluchači z jiných středních škol jim pomáhá pochopit se navzájem včetně jejich učitelů. Letošním tématem je Duševní zdraví. Termíny a místa konání naleznete v přiloženém odkazu.
rada mladších.png

Konference na téma Duševní zdraví dětí a dospívajících

15. 11. 2023
Online konference na téma Duševní zdraví dětí a dospívajících se uskuteční 15. listopadu 2023 od 15:00 hod. Na konferenci vystoupí zástupci Technické univerzity v Liberci, Vzdělávacího centra Turnov, o.p.s. - za projekt Hlava v pohodě, a zástupci Univerzity ve Stavangeru (Norsko). V úvodu zazní informace o tom, jaký je aktuální stav prevence duševního zdraví dětí a dospívajících v ČR a proč je důležité věnovat prevenci právě v tomto věku pozornost. Představen bude projekt Hlava v pohodě, jeho výstupy a možnosti použití. Zástupci Univerzity ve Stavangeru představí vzdělávací program Robust, který je zaměřený na zvýšení duševní pohody prostřednictvím posílení sociálních a emocionálních dovedností. Dozvíme se, jak program funguje a jaké s ním mají v norských školách zkušenosti. Více informací najdete v přiložené pozvánce a programu konference. Přihlásit se můžete přes odkaz nebo QR kód na pozvánce nebo programu, odkaz k přihlášení na konferenci Vám bude zaslán na e-mail v dostatečném předstihu před začátkem konference spolu s podrobnějšími informacemi o programu. Registrace je nezávazná, účast je zdarma, počet účastníků je omezen. Online konference je jedním z výstupů projektu Hlava v pohodě, jeho hlavním cílem je přispět ke zlepšení duševního zdraví dětí a dospívajících. Více o projektu a jeho výstupech najdete na www.hlava-v-pohode.cz a na sociálních sítích projektu.
onlinekonf.png

Základy spánkové hygieny

10. 11. 2023
Spánek a odpočinek jsou nezbytné faktory pro udržení tělesného a duševního zdraví. Přečtěte si nový text o základech spánkové hygieny v sekci Prevence a duševní zdraví.
Nový Prezentace Microsoft PowerPointu.jpg

16th EUROPEAN PUBLIC HEALTH CONFERENCE

8. 11. 2023
The in person 16th EPH Conference will be held in Dublin, Ireland, from 8 – 11 November 2023. Theme of the EPH conference 2023 is: Our Food, Our Health, Our Earth: A Sustainable Future for Humanity. Transitioning to more sustainable food systems that support health and wellbeing, organised by EuroHealthNet, Thursday 9 November, 14:00 – 15:00 (all Dublin times) Noncommunicable diseases: risk factors and commercial determinants (title tbc), organised by EUPHA and European Observatory on Health Systems and Policies, Thursday 9 November, 17:50 – 18:50 Building the future One Health workforce, organised by ASPHER and EHMA, Friday 10 November, 10:30 – 11:30 On the path to an equitable and sustainable digital future for European health systems, organised by WHO Regional Office for Europe, Friday 10 November, 14:00 – 15:00 Health security (title tbc), organised by European Commission, Saturday 11 November, 10:30 – 11:30
dublin.jpg

XIV. Adiktologická konference Středočeského kraje

8. 11. 2023
Téma pro letošní rok zní "Závislosti v nejistých dobách". Jak ovlivňují události posledních několika let naše duševní zdraví? Jsme více odolní nebo naopak čím dále více křehcí? Jak se otiskují dopady pandemie COVID-19, války na Ukrajině či ekonomická situace v ČR a nárůstu chudoby do vzniku a rozvoje závislostí? Jak můžeme pomoci mladým lidem a s čím vším se bude muset potýkat nadcházející generace? Jak se (ne)proměnila témata a zakázky v prevenci a léčbě závislostí za poslední roky? Nahradí digitální a nelátkové závislosti ty látkové? A je mezi nimi nějaký rozdíl?
středočeská AT.png

Advancing Partnership and Collaborative Approaches in Prevention Science

31. 10. 2023
The Society for Prevention Research (SPR) is now accepting submissions for the SPR 2024 Annual Meeting, which will be held May 28 – 31, 2024, in Washington, DC. Deadline for all calls: October 31, 2023.
spr2024.png

Změny ve školském zákoně a zákoně o pedagogických pracovnících, Problematika dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

18. 10. 2023
Novinky v legislativě naleznete v záložce: Pro metodiky a ředitele škol --> Legislativa --> Novinky v legislativě
novinka v legislativě.jpg

Adiktologická konference Jihočeského kraje

18. 10. 2023
16. ročník Jihočeské AT konference je na téma Komu zvoní hrana o příležitostech a úskalích v oblasti adiktologie. Uskuteční se ve dnech 18. -20. 10. 2023 v LH Parkhotelu, Hluboká nad Vltavou. Letošní ročník bude s účastí zahraničních přednášejících. Zazní příspěvky z Německa a Velké Británie. Tlumočení bude zajištěno. V tuto chvíli na konečné podobě programu pracuje programový výbor. Jména přednášejících a příspěvků budou průběžně zveřejňována v níže přiloženém odkazu.
Jihočeská at konf.jpg

XX. ročník konference primární prevence rizikového chování

16. 10. 2023
XX. ročník konference PPRCH (2023) se uskuteční ve dnech 16.-17.10.2023 na téma Pilíře národního systému prevence rizikového chování dětí a mládeže v praxi. Přípravy na letošní ročník konference jsou v plném proudu. Přihlašování přednášejících a posluchačů je spuštěno. Program konference bude zveřejněn na začátku července. Místo konání: Magistrát hlavního města Prahy Adresa: Nová radnice, Mariánské nám. 2/2, Praha 1
pprch2023.jpg

14th EUSPR Conference

5. 10. 2023
EUSPR 2023 is being held in Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, in October 5th and 6th 2023, with workshops and project meetings scheduled for the pre-conference day, October 4th. Our theme this year is ‘Optimizing Prevention Infrastructures’ and our keynotes and special sessions will focus on discussing the challenges facing prevention science.
euspr2.jpg

Upozornění na nové programy

Dostanete upozornění na nové preventivní programy pro děti.