Vzdělávací kurikula v prevenci

Mezinárodní vzdělávací kurikula v prevenci

EUPC - The European Prevention Curriculum

EUPC je Evropské kurikulum, které bylo vytvořeno jako materiál určený ke vzdělávání tvůrců názorů a politik v oblasti prevence. Primárním cílem vzdělávacího programu EUPC je snížit výskyt zdravotních, sociálních a ekonomických problémů spojených s užíváním návykových látek na základě vybudování mezinárodní kapacity v oblasti prevence prostřednictvím rozšiřování základny evropských odborníků na prevenci.

Toto vzdělávací kurikulum bylo vytvořeno v rámci evropského projektu s názvem UPC-Adapt, který byl spolufinancován Evropskou komisí. Na projektu spolupracovalo jedenáct partnerů z devíti evropských zemí, kteří přizpůsobili UPC tak, aby vyhovovalo evropské populaci. Evropské kurikulum je kratší a dostupnější než původní UPC. Na rozdíl od původního UPC, které vyžaduje až 9 týdnů výuky, je lze realizovat během pěti dnů.

Kurikulum EUPC může být realizováno různými způsoby: k dispozici je úvodní online výcvik, modul pro začlenění do vzdělávání v oblasti prevence v akademickém prostředí a vzdělávací modul pro rozhodovatele, tvůrce názorů a tvůrce politik. Struktura odborné průpravy je u obou posledně jmenovaných modulů založena na přístupu kaskádového „školení školitelů“, v rámci kterého mohou vyškolení školitelé výuku dále šířit.

UPC-10 Core Course (48 hodin)

Tento základní kurz se skládá z 10 modulů, které představují různé aspekty prevence založené na vědeckých důkazech a jejího využití v praxi. Je navržen tak, aby účastníkům poskytl základní znalosti a dovednosti potřebné k realizaci preventivních programů založených na důkazech na komunitní úrovni.

Kurz poskytuje přehled základních procesů, které jsou základem závislosti a mozku, základní farmakologie psychoaktivních látek a preventivních mechanismů, které se za více než 30 let vědeckého výzkumu v oblasti prevence ukázaly jako účinné. Poskytuje také budování dovedností v oblastech, jako je přehled údajů potřebných k posouzení problému užívání návykových látek, práce s přístupem plánování realizace prevence a vytváření modelů, které pomáhají při tomto plánování. Je vyžadován jako předpoklad pro účast ve specializovaných kurzech. Každý ze specializovaných kurzů je samostatný, ale je nutné nejprve absolvovat kurz CORE jako úvod do série školení.

UPC Practitioners

Toto vzdělávací kurikulum je určeno odborníkům a realizátorům preventivních programů, kteří pracují s rodinami, ve školách, na pracovišti a v komunitě.

Cílem UPC Practitioners je poskytnout pracovníkům v primární prevenci znalosti, dovednosti a kompetence k lepšímu porozumění klíčovým prvkům prevence a nejúčinnějším preventivním intervencím evidence-based, které jsou v současné době k dispozici.

Skládá se z následujících oblastí:

 1. UPC 10 - Základní/úvodní kurz (48 hodin).
 2. Prevence v rodině (87 hodin).
 3. Prevence ve školách (84 hodin).
 4. Prevence na pracovišti (85 hodin).
 5. Environmentální prevence (69 hodin).
 6. Prevence založená na médiích (86 hodin).
 7. Prevence na komunitní úrovni (89 hodin).
 8. Monitorování a hodnocení preventivních intervencí a politik (63 hodin).

UPC Managers and Supervisor

Tento vzdělávací program je určen pro manažery a supervizory v prevenci, kteří řídí a kontrolují realizaci preventivních intervencí a/nebo politik.

Skládá se z následujících oblastí:

 1. Úvod do prevence založené na vědeckých důkazech (40 hodin).
 2. Psychologie a farmakologie pro specialisty na prevenci (24 hodin).
 3. Monitorování a hodnocení preventivních intervencí a politik (40 hodin).
 4. Prevence v rodině (32 hodin).
 5. Prevence ve školách (40 hodin).
 6. Prevence na pracovišti (24 hodin).
 7. Environmentální prevence (24 hodin).
 8. Prevence založená na médiích (24 hodin).
 9. Prevence na komunitní úrovni (40 hodin).

V současnosti je např. možné již dosáhnout mezinárodní certifikační zkoušky pro preventivní profesionály v rámci agentury Global Centre for Credentialing and Certification (GCCC) navázané na první vzdělávací mezinárodní kurikulum UPC doporučované v rámci různých kurzů.