Standardy kvality a certifikace

Česká republika je součástí řady mezinárodních struktur a spoluprací v oblasti kvality prevence. V zajišťování a rozvoji kvality hrají zásadní roli mezinárodní standardy kvality. Mezi nimi zaujímají klíčové postavení mezinárodní standardy kvality prevence UNODC (zde ke stažení v PDF) a v Evropě pak specificky standardy vydané EMCDDA (zde ke stažení v PDF).

Existuje množství dalších standardů a rámců, ale tyto dva dokumenty jsou nejvíce akcentované a také se k nim vztahují  poslední verze tuzemských standardů, které však mají hlubší historické kořeny. Česká republika byla jednou z prvních zemí EU, která se pokusila formulovat standardy kvality (standardy odborné způsobilosti) a uvést je do praxe, a první zemí EU, která propojila standardy kvality se státním financováním.

Roky 1995-1997 lze považovat za období, kdy se poprvé začalo vážně diskutovat o problematice prevence užívání návykových látek a o způsobu jejího skutečného provádění a koordinace. Úkol vypracovat národní standardy kvality pro prevenci vyplynul z usnesení vlády z roku 2000 a práce na jejich realizaci byly zahájeny v průběhu projektu Phare Twinning, jednoho z důležitých milníků v historii kvality prevence v ČR. Pracovní skupina jmenovaná v rámci projektu zahrnovala zástupce ministerstev, poskytovatelů preventivních programů a odborných organizací. Inspirací pro první verzi byly standardy pro harm reduction a léčbu, které díky výraznému zapojení odborné obce vznikaly již od poloviny 90. let.

První verze standardů pro prevenci z roku 2002 byla založená na třech komponentách: standardy postupů a metod, standardy pro poskytovatele a obecné zásady pro službu. Po schválení standardů v roce 2005 byl o rok později zahájen proces jejich implementace do praxe. V roce 2006 byla zřízena také certifikační agentura, která zahájila svou činnost v souladu s pokynem MŠMT. Poté byly vypracovány pokyny pro certifikační řízení, spuštěny webové stránky certifikační agentury a připravena příručka pro evaluátory, etický kodex a další klíčové dokumenty procesu. Byl akreditován vzdělávací kurz pro evaluátory. Oficiálně byla certifikace spuštěna v říjnu 2006. V roce 2008 byly klíčové dokumenty certifikačního procesu vyhodnoceny a na základě získaných informací revidovány a aktualizovány.

Upozornění na nové programy

Dostanete upozornění na nové preventivní programy pro děti.