Etika v prevenci a etický standard

Pracovníci v prevenci reprezentují různé profese, mající bezprostřední vztah k práci s lidmi různých věkových skupin. Někteří mají pedagogické, jiní lékařské, psychologické či sociální vzdělání. V rámci primární prevence rizikového chování (PPRCH) hraje důležitou roli snaha povzbudit zájem k morálnímu rozhodování jednotlivce na základě jeho osobní svobody. Je zřejmé, že etické otázky představují významnou součást této činnosti, služby či poslání. Profesní integrita je základním předpokladem bezpečné a kvalitní prevence a patří k výbavě jakéhokoli pracovníka v prevenci. Součástí tohoto konceptu a základních požadavků je např. celoživotní vzdělání, seberozvoj, respekt k vlastním limitům a maximální důraz na bezpečnost preventivní práce – pro všechny účastníky, včetně preventivních pracovníků.

Profesní etika aplikuje etické zásady, tzv. etický kodex, na konkrétní profesní činnost. Etické zásady pracovníka primární prevence obsahují obecná i konkrétní pravidla pro jeho práci. Vychází z cílů prevence rizikového chování a z předpokladu, že přijetí pravidel je spojeno se svobodnou vůlí jednotlivce. Upřesňuje určité vědomosti, dovednosti a osobnostní předpoklady pracovníka.

Zde ke stažení Etický kodex pracovníka primární prevence rizikového chování OSPRCH 

 

Upozornění na nové programy

Dostanete upozornění na nové preventivní programy pro děti.