IPREV_logo_1.jpg

Interaktivní platforma podpory duševního zdraví a prevence rizikového chování (IPREV) je moderním nástrojem podpory preventivních pracovníků určený zejména školám a školským zařízením realizujícím komplexní preventivní programy a také externím poskytovatelům těchto programů. IPREV pomáhá efektivně stavět, řídit, kontrolovat a zlepšovat tyto programy. Platforma podporuje systémově ukotvenou prevenci a umožňuje propojovat školy s externími poskytovateli programů v místní komunitě a/nebo co nejblíže přirozenému prostředí dětí a dospívajících, samotných škol a na ně navazujících služeb podpory pro děti a rodiny.

Komu je určena tato platforma

Platforma IPREV je určena primárně pracovníkům v prevenci, tedy školním metodikům prevence, okresním a krajským metodikům a pracovníkům organizací a složek zabezpečujících prevenci pro školy. Dílčí části jsou určeny širší veřejnosti, rodičům a pečujícím osobám, úředníkům a dalším zájemcům.

Naše cíle

Naším cílem je prostřednictvím IPREV vytvořit uživatelsky přátelské prostředí kultivující preventivní aktivity pro děti a dospívající na českých školách tak, aby byly skutečně efektivní, ekonomicky dosažitelné a udržitelné, atraktivní pro cílové skupiny a současně bezpečné. IPREV maximalizuje princip decentralizovaného systému a klade důraz na komunitní princip preventivní práce zajištěné přímo v místní komunitě a/nebo co nejblíže přirozenému prostředí dětí a škol.

Doporučujeme

Rychlá cesta k tomu nejdůležitějšímu


Zapojené školy

2534

Počet poskytovatelů
zapojených do systému

9

Kalendář akcí

Webinář: Gender a diverzita na školách

6. 3. 2024

Než zazvoní pořádá webinář na téma Gender a diverzita na školách, který proběhne 6.3.2024 od 10:00. Webinář je zdarma.

Webinář je určený všem pracovníkům ve školství, kteří pracují s mladými a chtějí lépe porozumět tématům, které řeší. Typicky jsou to ředitelé, zástupci ředitelů a hlavně učitelé. Webinář je určen všem, kterým není lhostejný osud jejich školy a chtějí zajistit, aby nebyla vnímána jako zastaralá instituce, která nerozumí dnešnímu světu.

Více informací v přiloženém odkazu.

gender webinar.png

Záznamy webinářů pro pedagogy

5. 3. 2024

OSPRCH realizuje webináře zaměřené na právní vědomí pedagogů, na jejich zákonná práva při vstupu Policie ČR do školy a na téma komunikace se zákonnými zástupci žáků.

Záznamy webinářů na téma "Vyrozumívání zákonných zástupců žáků" a "Nespolupracující rodiče a šikana" naleznete na stránkách OSPRCH v menu Legislativa a také na stránkách iPREV v záložce Novinky v legislativě. Lektorem je Ing. Bc. Luďek Cuták, plk. v.v. 

webinář_cuták.png