IPREV_logo_1.jpg

Interaktivní platforma podpory duševního zdraví a prevence rizikového chování (IPREV) je moderním nástrojem podpory preventivních pracovníků určený zejména školám a školským zařízením realizujícím komplexní preventivní programy a také externím poskytovatelům těchto programů. IPREV pomáhá efektivně stavět, řídit, kontrolovat a zlepšovat tyto programy. Platforma podporuje systémově ukotvenou prevenci a umožňuje propojovat školy s externími poskytovateli programů v místní komunitě a/nebo co nejblíže přirozenému prostředí dětí a dospívajících, samotných škol a na ně navazujících služeb podpory pro děti a rodiny.

Komu je určena tato platforma

Platforma IPREV je určena primárně pracovníkům v prevenci, tedy školním metodikům prevence, okresním a krajským metodikům a pracovníkům organizací a složek zabezpečujících prevenci pro školy. Dílčí části jsou určeny širší veřejnosti, rodičům a pečujícím osobám, úředníkům a dalším zájemcům.

Naše cíle

Naším cílem je prostřednictvím IPREV vytvořit uživatelsky přátelské prostředí kultivující preventivní aktivity pro děti a dospívající na českých školách tak, aby byly skutečně efektivní, ekonomicky dosažitelné a udržitelné, atraktivní pro cílové skupiny a současně bezpečné. IPREV maximalizuje princip decentralizovaného systému a klade důraz na komunitní princip preventivní práce zajištěné přímo v místní komunitě a/nebo co nejblíže přirozenému prostředí dětí a škol.

Doporučujeme

Rychlá cesta k tomu nejdůležitějšímu


Zapojené školy

2534

Počet poskytovatelů
zapojených do systému

21

Kalendář akcí

Aktualita: Vzdělávací kurzy

13. 6. 2024

Pokud se zajímáte o další vzdělávání v oblasti prevence a duševního zdraví, nezapomeňte sledovat sekci Nabídka vzdělávacích kurzů. Průběžně nabídku aktualizujeme.

Z novinek jsou zde např. online kurzy Základy adiktologie pro lékaře, všeobecné sestry a praktické sestry i porodní asistentky. 
Dále také kurz Jablíkovi kamarádi, Zipyho kamarádi (E-clinic, z.ú), Kurzy ŠMP (Magdaléna, o.p.s, Profesní institut Jahodovka) či Kočičí zahrada (Semiramis, z.ú.). 

Kad_kurzy.png

Národní konference Alkohol, děti a násilí: společenská odpovědnost

4. 6. 2024

Národní konferenci s názvem Alkohol, děti a násilí: společenská odpovědnost pořádá Odbor protidrogové politiky ÚV ČR ve spolupráci s národním koordinátorem pro protidrogovou politiku, pod záštitou poslankyně Mgr. Renáty Zajíčkové. Národní konference se uskuteční dne 4. června 2024 v Lichtenštejnském paláci na Kampě (U Sovových mlýnů 506/4, Praha 1).

V rámci národní konference bude diskutováno často opomíjené téma dopadů užívání alkoholu na oblast domácího násilí, včetně násilí páchaného na dětech. Konference rovněž navazuje na opatření Akčního plánu politiky v oblasti závislostí 2023–2025. V rámci konference vystoupí zástupci Odboru protidrogové politiky a Odboru lidských práv a ochrany menšin Úřadu vlády ČR, Ministra zdraví ČR, Institutu pro kriminologii a sociální prevenci či tuzemských neziskových organizací a další odborníci a zástupci politické sféry.

Pro účast na konferenci je nutné se registrovat na následujícím linku:

https://www.survio.com/survey/d/E4B9V7R4A1R8I4W0I

Účast Vám bude potvrzena na uvedený kontaktní e-mail. Zároveň doporučujeme včasné přihlášení z důvodu omezeného počtu míst.

úv konf.png