IPREV_logo_1.jpg

Interaktivní platforma podpory duševního zdraví a prevence rizikového chování (IPREV) je moderním nástrojem podpory preventivních pracovníků určený zejména školám a školským zařízením realizujícím komplexní preventivní programy a také externím poskytovatelům těchto programů. IPREV pomáhá efektivně stavět, řídit, kontrolovat a zlepšovat tyto programy. Platforma podporuje systémově ukotvenou prevenci a umožňuje propojovat školy s externími poskytovateli programů v místní komunitě a/nebo co nejblíže přirozenému prostředí dětí a dospívajících, samotných škol a na ně navazujících služeb podpory pro děti a rodiny.

Komu je určena tato platforma

Platforma IPREV je určena primárně pracovníkům v prevenci, tedy školním metodikům prevence, okresním a krajským metodikům a pracovníkům organizací a složek zabezpečujících prevenci pro školy. Dílčí části jsou určeny širší veřejnosti, rodičům a pečujícím osobám, úředníkům a dalším zájemcům.

Naše cíle

Naším cílem je prostřednictvím IPREV vytvořit uživatelsky přátelské prostředí kultivující preventivní aktivity pro děti a dospívající na českých školách tak, aby byly skutečně efektivní, ekonomicky dosažitelné a udržitelné, atraktivní pro cílové skupiny a současně bezpečné. IPREV maximalizuje princip decentralizovaného systému a klade důraz na komunitní princip preventivní práce zajištěné přímo v místní komunitě a/nebo co nejblíže přirozenému prostředí dětí a škol.

Doporučujeme

Rychlá cesta k tomu nejdůležitějšímu


Zapojené školy

2534

Počet poskytovatelů
zapojených do systému

9

Kalendář akcí

V rámci projektu Pozitivního rodičovství - Triple P vydalo Ministerstvo zdravotnictví publikaci, která je souborem článků o programech na podporu rodičů, rodin a párů. Všechny programy zmiňované v publikaci jsou založeny na důkazech, tedy tzv. evidence-based, což znamená, že jejich výsledky jsou podloženy výzkumem a ověřeny kontrolními studiemi. Některé z nich mají za sebou již i lokalizaci do češtiny a pilotní program. Autoři článků jsou z Čech i zahraničí a dlouhodobě se věnují implementaci programům tohoto typu nebo práci v akademické sféře. 

Program Triple-P bude brzy dostupný také v katalogu preventivních programů iPREV. 

Pro více informací sledujte také naše sociální sítě Facebook a Instagram (@iprev.cz). 

Svými články přispěli: PhDr. Eliška Kodyšová, Ph.D., Oddbjørn Løndal, M.D., JUDr. Petra Nováková, Mgr. Martina Ducheček Koutná, Egle Havrdová, M.A., Ph.D., Jamila Reid, Ph.D., Mgr. et Mgr. Elizabeth Nováková, Mgr. Renáta Habiňáková a PhDr. Petra Winnette, Ph.D.

sborník ebook.png

Metodika na podporu kvality v prevenci

31. 3. 2024

ZVEŘEJNĚNO

Metodika na podporu kvality v prevenci je již zveřejněna a je volně ke stažení! Naleznete ji zde.

Metodika vznikla jako první ze série nástrojů, které se snaží pomocí jednoduchých principů založených na vědeckých důkazech zprostředkovávat návodné informace, jak realizovat účinnou, bezpečnou a funkční prevenci rizikového chování.

Pro více info sledujte i naše sítě fb a instagram: @iprev.cz. 

Metodika kvalita.png