IPREV_logo_1.jpg

Interaktivní platforma podpory duševního zdraví a prevence rizikového chování (IPREV) je moderním nástrojem podpory preventivních pracovníků určený zejména školám a školským zařízením realizujícím komplexní preventivní programy a také externím poskytovatelům těchto programů. Pomáhá efektivně stavět, řídit, kontrolovat a zlepšovat tyto programy. Platforma podporuje systémově ukotvenou prevenci a umožňuje propojovat školy s externími poskytovateli programů v místní komunitě a/nebo co nejblíže přirozenému prostředí dětí a dospívajících, samotných škol a na ně navazujících služeb podpory pro děti a rodiny.

Komu je určena tato platforma

Platforma IPREV je určena primárně pracovníkům v prevenci, tedy především školním metodikům prevence, okresním a krajským metodikům a pracovníkům organizací a složek zabezpečujících prevenci ve školách a pro školy. Dílčí části jsou pak určeny pro širší veřejnost, rodiče, úředníky a další zájemce.

Naše cíle

Naším cílem je prostřednictvím platformy IPREV vytvořit uživatelsky přátelské prostředí kultivující preventivní programy pro děti na českých školách tak, aby tyto programy byly skutečně efektivní, ekonomicky dosažitelné a udržitelné, atraktivní pro děti i preventivní pracovníky a současně byly bezpečné. Platforma IPREV maximalizuje princip decentralizovaného systému a klade důraz na komunitní princip preventivní práce zajištěné přímo v místní komunitě a/nebo co nejblíže přirozenému prostředí dětí a samotných škol.

Doporučujeme

Rychlá cesta k tomu nejdůležitějšímu


Zapojené školy

2534

Počet poskytovatelů
zapojených do systému

5

Kalendář akcí

Setkání se školními metodiky prevence

30. 11. 2022

Setkání s regionálními školními metodiky prevence v Karlovarském kraji za účelem prezentace platformy IPREV a seznámením se základními funkcemi systému.

Datum 10.001.jpeg

Tisková konference IPREV

15. 11. 2022

Tisková konference pořádáná při příležitosti spuštění platformy IPREV. Akce se koná v Akademickém klubu 1.LF UK ve Faustově domě.

Datum 8.001.jpeg