IPREV_logo_1.jpg

Interaktivní platforma podpory duševního zdraví a prevence rizikového chování (IPREV) je moderním nástrojem podpory preventivních pracovníků určený zejména školám a školským zařízením realizujícím komplexní preventivní programy a také externím poskytovatelům těchto programů. IPREV pomáhá efektivně stavět, řídit, kontrolovat a zlepšovat tyto programy. Platforma podporuje systémově ukotvenou prevenci a umožňuje propojovat školy s externími poskytovateli programů v místní komunitě a/nebo co nejblíže přirozenému prostředí dětí a dospívajících, samotných škol a na ně navazujících služeb podpory pro děti a rodiny.

Komu je určena tato platforma

Platforma IPREV je určena primárně pracovníkům v prevenci, tedy školním metodikům prevence, okresním a krajským metodikům a pracovníkům organizací a složek zabezpečujících prevenci pro školy. Dílčí části jsou určeny širší veřejnosti, rodičům a pečujícím osobám, úředníkům a dalším zájemcům.

Naše cíle

Naším cílem je prostřednictvím IPREV vytvořit uživatelsky přátelské prostředí kultivující preventivní aktivity pro děti a dospívající na českých školách tak, aby byly skutečně efektivní, ekonomicky dosažitelné a udržitelné, atraktivní pro cílové skupiny a současně bezpečné. IPREV maximalizuje princip decentralizovaného systému a klade důraz na komunitní princip preventivní práce zajištěné přímo v místní komunitě a/nebo co nejblíže přirozenému prostředí dětí a škol.

Doporučujeme

Rychlá cesta k tomu nejdůležitějšímu


Zapojené školy

2534

Počet poskytovatelů
zapojených do systému

9

Kalendář akcí

Zákon na ochranu oznamovatelů platí i pro školy

31. 7. 2023

S účinností od 1. srpna 2023 platí zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů. Jedná se o zákon, který musel být přijat v souladu s evropským právem a v zahraničí se označuje jako whistleblowing. Zákon chrání oznamovatele, který je zpravidla zaměstnancem školy, a který oznamuje pověřené osobě školy podezření na protiprávní jednání školy. Novinky v legislativě naleznete v záložce: Pro metodiky a ředitele škol --> Legislativa --> Novinky v legislativě

novinka v legislativě.jpg

Digitální závislosti

31. 7. 2023

Pokud Vás zajímají témata spojená s digitálními závislostmi, máme pro Vás dobrou zprávu! Na platformu jsme přidali nové zpracované materiály na téma "Digitální závislosti a jak se v nich vyznat" a "Hraní digitálních her a české děti". Další materiály budou postupně přibývat. Články najdete v záložce "Prevence rizikového chování".

Nový Prezentace Microsoft PowerPointu.jpg