Certifikace odborné způsobilosti

K zajištění dobré úrovně kvality a účinnosti preventivních programů existuje několik kontrolních mechanismů. Kromě požadavků vyplývajících z legislativy a resortní příslušnosti hraje zásadní roli při zajišťování kvality proces certifikace na základě standardů kvality. Získaný certifikát je výsledkem compliance se standardy (standardy kvality/odborné způsobilosti). Kromě dalších cílů certifikačního procesu, jako je zajištění a zvyšování kvality programů a služeb, podpora a rozvoje sítě poskytovatelů nebo začlenění školské protidrogové prevence do širšího systému prevence, je jedním z cílů efektivní financování z veřejných prostředků. Stát tak vstupuje do oblasti kvality a prostřednictvím financování certifikovaných programů garantuje, že tyto služby jsou profesionální, účinné, bezpečné a založené na důkazech (evidence-based).