SEPA (monitoring a evidence)

SEPA

Výstupy projektu VYNSPI I byly mimo jiné využity při tvorbě národního monitorovacího rámce pro monitoring poskytovatelů preventivních a intervenčních služeb (School-based Prevention Activity Evidence System, SEPA). Projekt SEPA byl zahájen ve školním roce 2014/2015. Systém umožňuje mapovat a vyhodnocovat intervence poskytované ve školách internisty i externími odborníky a zaznamenávat, jaké konkrétní intervence a programy byly cílové skupině kdy a kým poskytnuty. Cílem systému je sjednotit a zjednodušit formu plánování preventivních aktivit ve školách a jejich vyhodnocování na konci roku.

SEPA umožňuje poskytovat souhrnné údaje pro tvorbu efektivních a žádoucích koncepčních strategií a další podporu v oblasti prevence na místní, regionální i celostátní úrovni. Využívání je dobrovolné a v současné době je v systému aktivní přibližně polovina škol v ČR. SEPA je nástrojem nejen pro sběr a vyhodnocování dat, ale také pro sebehodnocení škol. Umožňuje totiž porovnávat činnost škol mezi sebou a je tak platformou pro koordinaci a synchronizaci prevence.