Systém School-based Prevention Activity Evidence System, zkráceně SEPA, je národním monitorovacím a systémem určeným poskytovatelům preventivních programů a intervencí a školám. Technicky byl inspirován systémem podpory kvality EDDRA (EMCDDA) a databází preventivních programů vytvořenou pro Srbsko. Systém SEPA byl poprvé spuštěn ve školním roce 2014/2015. SEPA umožňuje mapovat a vyhodnocovat intervence a programy poskytované jak interními zaměstnanci školy, tak externími odborníky. Pomocí SEPA lze zaznamenávat, jaké konkrétní intervence a programy byly kdy, kým, v jakém rozsahu a komu poskytnuty.

Cílem celého systému je sjednotit a zjednodušit formu vykazování, plánování a evidence preventivních aktivit ve školách. Současně má zjednodušit a ulehčit jejich průběžné vyhodnocování (evaluaci). Systém umožňuje poskytovat souhrnné údaje pro tvorbu efektivních a bezpečných koncepčních strategií a další podporu v oblasti prevence na místní, regionální i celostátní úrovni. 

Kromě sběru a vyhodnocení dat funguje SEPA také jako nástroj pro sebehodnocení škol a benchmarking s jinými školami. Systém tak pomáhá koordinovat a synchronizovat různé úrovně a typy poskytované prevence. Využívání systému je dobrovolné a v současné době je v systému aktivní přibližně polovina škol v České republice. Velkou výhodou pro školní metodiky prevence i pro ředitele je fakt, že prostřednictvím dat SEPA  je možné se mnohem lépe připravit na návštěvu České školní inspekce, která takový přístup nejen akceptuje, ale aktivně podporuje. Na vývoji a implementaci systému pod vedením týmu Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN spolupracoval Národní ústav pro vzdělávání, pracovníci MŠMT, krajští koordinátoři a metodici prevence. Na základě vyhodnocení a zpětné vazby je systém upravován tak, aby byl co nejpřívětivější pro uživatele.

V loňském roce sehrál systém důležitou roli při hodnocení dopadu pandemie Covid-19 na školní prevenci rizikového chování, článek k dispozici zde: (Gabrhelík et al., 2020)

Upozornění na nové programy

Dostanete upozornění na nové preventivní programy pro děti.