Prevence a duševní zdraví

Duševní zdraví je velice důležité a přesahuje pouhou absenci duševního onemocnění. Je nedílnou součástí tzv. well-beingu. Umožňuje lidem naplno využít svůj potenciál, prokázat odolnost vůči nepřízni osudu, být produktivní v různých situacích každodenního života, vytvářet smysluplné vztahy a přispívat svým komunitám. K duševnímu zdraví přispívají fyzické, psychologické, sociální, kulturní, duchovní a další vzájemně propojené faktory. Mezi duševním a tělesným zdravím existují neoddělitelné vazby. Podpora a ochrana duševního zdraví je rovněž zásadní pro dobře fungující společnost. Podporuje sociální kapitál a solidaritu, které jsou v době krize nezbytné.

Duševní well-being není vyhýbání se stresujícím situacím, negativním pocitům či problémům. Duševní well-being nám napomáhá zvládat stresující situace, které život přináší.

V této sekci budeme postupně přidávat materiály k tématu podpory duševního zdraví.

Upozornění na nové programy

Dostanete upozornění na nové preventivní programy pro děti.