Terminologický překladový česko - anglický slovník


Nejpoužívanější a doporučené výrazy

CZ: Certifikace kvality v primární prevenci

EN: Certification of quality in primary prevention

CZ: Cílové skupiny v primární prevenci

EN: Target groups in primary prevention

Výrazy podle abecedy

CZ: Sociální dovednosti

EN: Social skills

CZ: Teoretické koncepty v primární prevenci rizikového chování

EN: Theoretical concepts in the primary prevention of risk behaviours

CZ: Typy preventivních intervencí

EN: Types of preventive interventions

CZ: Vzdělávání v primární prevenci

EN: Primary prevention education

CZ: Základní úrovně provádění prevence

EN: Basic levels of prevention implementation

CZ: Zdraví

EN: Health

CZ: Zdravotní gramotnost

EN: Health Literacy