FAQ

Nejčastější otázky v primární prevenci

Interaktivní platforma IPREV vám přináší odpovědi na nejčastější otázky, které se v primární prevenci vyskytují.

Co je prevence rizikového chování?

Prevence rizikového chování je cílená odborná práce vyžadující specifické vzdělání a praxi. Profesionály, kteří tyto potřebné znalosti, dovednosti a kompetence mají, označujeme za preventivní pracovníky. Prevenci realizujeme prostřednictvím preventivních programů, které mají přesně definované vlastnosti, tak aby jejich prostřednictvím bylo možné dosáhnout pozitivního ovlivnění (chování, postojů, názorů atd.) u dané cílové skupiny (např. děti na základní škole). Vliv preventivních programů umíme výzkumně ověřit a změřit.

Komu je prevence určena?

Prevence, resp. preventivní programy, jsou určené pro konkrétně definované cílové skupiny. Tyto skupiny definujeme parametry jako je např. věk, pohlaví, rizikovost chování atd. Určitým cílovým skupinám je na základě jejich vlastností a potřeb vytvářen určitý preventivní program. Pro konkrétní cílovou skupinu je tedy na míru vytvářen specifický preventivní program a přiměřenost daného programu pro danou cílovou skupinu je základním předpokladem jeho efektivnosti a bezpečnosti.

Co je cílem prevence a preventivních programů?

Cílem preventivního programu je pozitivní ovlivnění znalostí, dovedností, postojů a především pak samotného chování dětí, dospívajících nebo jiných definovaých cílových skupin. Jde tedy o to, aby aplikace daného preventivního programu takovéto pozitivní ovlivnění u definované cílové skupiny (např. dětí v určitém věku) způsobila. Cílem je přitom zamezit rozvoji určitého typu rizikového chování (např. pití alkoholu), a/nebo posunout vznik a rozvoj takového chování do vyššího věku, a/nebo snížit rozsah a intenzitu takového chování a souvisejících možných komplikací.    

Upozornění na nové programy

Dostanete upozornění na nové preventivní programy pro děti.