Plán komunitní prevence

Příklad plánu komunitní prevence.

Poznání lokality a potřeb lokality

 • Rozhovory s místními lidmi (jaké jsou jejich potřeby, co jim znepříjemňuje život).
 • Potřeby místních (lze zjistit dotazníkem).
 • Komunitní pracovník provádí také vlastní pozorování (domy, odpadky, ulice).
 • Komunitní pracovník by měl identifikovat vůdce v lokalitě (mají vliv, respekt, řeší problémy).

Přesné definování lokality

 • Jedná se o zmapování organizací s podobným nebo stejným zaměřením, které působí v dané lokalitě a navázání případné spolupráce.

Určení aktivit

 • Provádí se ve spolupráci s vůdci (spolu s nimi definujeme nejtíživější problémy lokality).

Zapojení lidí

 • Snaha o zapojení co nejvíce lidí. 
 • Uskutečnění veřejného setkání, které je oznámeno minimálně týden dopředu.
 • Oslovení prostřednictvím sociálních sítí, rozesílání letáků, použití místního rozhlasu, zajištění co největší informovanosti o setkání a realizaci projektu.
 • Setkání komunity by mělo probíhat v dostatečně velkém prostoru.
 • Je dobré již na prvním setkání začít lidi kontaktovat, vzít si od nich jména, adresy.
 • Setkání by se mělo být zakončeno příslibem další akce (a jejím následným uskutečněním).  
 • Stanoví se čas dalšího celo-komunitního setkání. 
 • Po setkání se sepíše seznam členů komunity, který bude veřejně k dispozici. 
 • Zápis ze setkání by se měl založit např. do archivu. 
 • První cíl práce v komunitě by měl být stanoven tak, aby byl viditelný a hmatatelný, aby členové komunity mohli vidět výsledky.

Vytváření partnerství

 • Spojit se se státním i nestátním sektorem a zjistit možné zdroje financí (psaní projektů, grantů).

Řešení prioritního problému

 • Tedy problému, který je hmatatelný a měřitelný. 
 • Do řešení zapojit co nejvíce lidí z komunity. 
 • Pokud je jasné, že plánovaná akce bude úspěšná, tak se ji snažit medializovat.

Vytvoření nové společnosti v komunitě

 • Jedná se o mobilizaci lidských zdrojů, získávání financí vlastní činností (koncerty, prodej vlastních výrobků), publicitu.

Plnění dlouhodobých cílů

 • Plnění dlouhodobých cílů lze realizovat až po naplnění cílů krátkodobých.

Programy založené na důkazech v komunitním prostředí:

1) Communities That Care (CTC) 

2) PROSPER – není program, ale systém zavádění opatření. Klíčoví aktéři: Komunitní tým odborníků v oblasti prevence, který má na starosti udržitelnou a kvalitní implementaci + vědci z PROSPER, kteří vybírají kvalitní programy rodinných a školních intervencí založených na důkazech.

3) Nezavíráme oči - program, který je nazvaný jako kampaň s názvem Nezavírejme oči, ale tento program naplňuje některé atributy komunitní prevence.