Terminologický překladový česko - anglický slovník


Nejpoužívanější a doporučené výrazy

CZ: Certifikace kvality v primární prevenci

EN: Certification of quality in primary prevention

CZ: Cílové skupiny v primární prevenci

EN: Target groups in primary prevention

Výrazy podle abecedy

CZ: Metodika

EN: Methodology

CZ: Metody v primární prevenci

EN: Primary prevention methods

CZ: Minimální preventivní program školy

EN: Minimum school-based preventive programme

CZ: Model kvalifikací v prevenci rizikového chování

EN: Model of qualifications in prevention of risk behavior

CZ: Normalita v primární prevenci

EN: Normality in primary prevention

CZ: Odborné společnosti a aktivity v prevenci

EN: Professional societies and educational activities in prevention

CZ: Pracovník v primární prevenci

EN: Primary prevention professional

CZ: Prevence

EN: Prevention

CZ: Preventivní dopad represe

EN: Preventive effect of repression/punishment

CZ: Prostředí realizace preventivních programů a intervencí

EN: Setting for preventive programmes and interventions