Kdy vyhledat odbornou pomoc?

Nespavost (insomnie) je nejčastější porucha spánku, kvůli které lidé vyhledávají odbornou pomoc. Nespavost je definována jako stav, kdy je spánek vnímán jako přerušovaný, krátký, nedostatečný, neosvěžující či obtížně dosažitelný. Podle WHO se jedná o ztížené usínání (delší než 30 min.), opakované noční probuzení (více než 3x za noc), předčasné ranní probuzení a nemožnost opětovného usnutí, neosvěžující spánek více než 3x do týdne. Příznaky trvají déle než 1 měsíc, značně obtěžují pacienta a/nebo interferují s jeho normálním fungováním v každodenním životě.

Spánková deprivace vede k celkovému zhoršení všech funkcí organismu, klesá výkonnost a schopnost učit se, objevují se neurologické potíže. Poruchy spojené se spánkem a usínáním jsou v některých případech natolik závažné, že mohou vážně narušovat běžné fungování jedince. V takovém případě je doporučováno vyhledat odbornou pomoc, nejčastěji somnologa a řešit problémy komplexně. Somnologie je lékařský obor, který se právě spánkem a jeho poruchami zabývá.Přehled léčebných možností při insomnii zahrnuje nejen farmakoterapii, ale také psychoterapii, kognitivně behaviorální léčbu, relaxační terapii, léčbu omezováním spánku, ale také přírodní léčbu.


Kryger, M. H., Roth, T. & Dement, W. C. (2005). Principles and practice of sleep medicine (4th ed.). Elsevier/Saunders.

Šonka, K. & Nevšímalová, S. (2005). Moderní farmakoterapie nespavosti. Psychiatr. pro Praxi, 6: 278-281. [Interní Med. 2005; 7(9): 401-404].

Walker, M. P. (2017). Proč spíme: odhalte sílu spánku a snění. Jan Melvil.