Kde hledat pomoc

V akutní krizi lze využít linky důvěry. Obvykle jsou zdarma, anonymní a dostupné nonstop. Pokud se však nedaří dovolat se na některou z linek, pokud jste si ublížil/a nebo cítíte chuť si ublížit, volejte na číslo 112 pro pomoc či požádejte někoho v okolí, aby na tísňovou linku 112 zavolal.

Pražská linka důvěry: 222 580 697, chat: https://www.chat-pomoc.cz/,e-mail: linkaduvery@csspraha.cz 

Linka důvěry CKI: 284 016 666

Linka první psychické pomoci: 116 123, chat: http://linkapsychickepomoci.cz/chat/ 

NONSTOP Linka důvěry Dětského krizového centrapevná linka: 241 484 149, mobil: 777 715 215, rizika kyberprostoru: 778 510 510, e-mail: problem@ditekrize.cz, skype Linka důvěry: ld_dkc, on-line chat

Telefonická služba Centra krizové péče (CKP): 532 232 078

Linka bezpečí pro děti a studenty do 25 let: 116 111, e-mail: pomoc@linkabezpeci.cz, chat: https://www.linkabezpeci.cz/sluzby/chatuj-s-nami/ 

Linka seniorů Elpida: 800 200 007, e-mail: linkasenioru@elpida.cz

Život 90 - Linka důvěry pro seniory: 800 157 157

Modrá linka608 902 410, 731 197 477, skype: modralinka, e-mail: help@modralinka.cz, chat: https://chat.modralinka.cz, anonymní schránka důvěry: https://www.modralinka.cz/schranka-duvery

Pomoc pro pozůstalé: 

Luctus: Poradenství, terapie, podpůrné skupiny pozůstalé po sebevraždě, vzdělávací kurzy. E-mail: martin.pesek@luctus.cz, internetová poradna: http://www.luctus.cz/internetova_poradna.php 

Poradna Vigvam: Pomoc při vyrovnávání se se smrtí blízké osoby, stabilizační a terapeutické služby, podpůrná skupina pro děti i pro dospělé, vzdělávací kurzy. První kontakt pro pozůstalé: Šárka Grygarová - 606 160 646, e-mail: info@poradna-vigvam.cz 

Asociace poradců pro pozůstalé, z. s. (APPP): Profesionální služby truchlícím klientům, vzdělávání veřejnosti, kurzy a podpora společenské diskuze o tématu. Kontakt na poradce: info@poradci-pro-pozustale.cz

Plzeňská zastávka: Poradna pro pozůstalé. Tel.: 771 148 308, e-mail: info@plzenskazastavka.cz 

Přehled poraden podle města

Krizová centra: 

Jako místo kontaktu pro lidi v obtížné životní situaci hledající pomoc slouží krizová centra. Bohužel je jich v ČR stále výrazný nedostatek. Často fungují v režimu sociální služby a nejsou přímo spojeny s oborem psychiatrie, který je stále pro mnoho lidí spjat s řadou mýtů a stigmat, jenž mnohdy tvoří překážku při vyhledání odborné péče. 

Krizové Centrum Riaps - Centrum sociálních služeb Praha

Chelčického 39/842, 130 00 Praha 3

Otevřeno nonstop 24 hodin denně

Telefon: 222 586 768

Centrum krizové intervence Bohnice 

Psychiatrická nemocnice, Ústavní 91, 181 02 Praha 8-Bohnice

Otevřeno nonstop 24 hodin denně

Telefon: 284 016 110

Dětské krizové centrum 

V Zápolí 1250/21, Praha 4, 141 00

241 484 149, 777 715 215

Krizové centrum Ostrava

Ruská 94/29, Ostrava - Vítkovice

Otevřeno nonstop 24 hodin denně

732 957 193

Služba funguje pro klienty od 15 let

Krizové centrum Psychiatrické kliniky FN Brno

Jihlavská 20, 625 00 Brno

Telefon: + 420 532 232 078

Krizové centrum pro děti a dospívající

Hapalova 4
Brno 621 00

541 229 298 nebo 723 006 004

Zdroj: https://sebevrazdy.cz/

MZ ČR (2020). Národní akční plán prevence sebevražd 2020–2030.

https://narovinu.net/sebevrazdy/