Základy adiktologie pro gynekology a porodníky: screening a krátké intervence

Základy adiktologie pro gynekology a porodníky: screening a krátké intervence

15.11.2023

14.11.2024

distančně/online

E‑learningový kurz je nástavbovým kurzem pro lékaře v oboru gynekologie a porodnictví. Kurz reflektuje požadavky na lékaře vyplývající zejména ze zákona 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů, v oblasti orientační (časné) diagnostiky a krátkých intervencí. Tato zákonná povinnost je kodifikována v § 26 tohoto zákona. Kurz nabízí potřebné základní informace v rámci kontinuálního vzdělávání specializovaných lékařů v oblasti prevence, harm reduction a léčby dopadů spojených s užíváním návykových látek a behaviorálními závislostmi, včetně seznámení s dobrou praxí a základní průpravou v adiktologické pomoci prostřednictvím metod orientační diagnostiky a krátké intervence.
Kurz je akreditován Českou lékařskou komorou (ČLK) dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 v rámci celoživotního vzdělávání s celkovým počtem 3 kreditů.

Celková délka e‑learningového kurzu je 6 hodin, kurz je zakončen ověřovacím testem.

Přihlášení zde. 

Časový plán: průběžně 15.11.2023-14.11.2024

ne Nabízené kurzy_Klinika adiktologie.pdf