Úzkost u dětí a co s tím v rámci školy, Semiramis

Úzkost u dětí a co s tím v rámci školy, Semiramis

27.5.2024

Nymburk

Středočeský kraj

prezenčně

Je běžné, že školní děti různých věkových skupin, stejně jako dospělí, zažívají stres. Ten sám o sobě nemusí být nutně škodlivý, může být významným faktorem motivace a osobního růstu. V současné době ale úzkost u dětí významně narůstá a přibývá počet dětí, které obavy ochromují natolik, že je narušeno jejich každodenní fungování. Negativně jsou ovlivňovány různé oblasti jejich života jako např. schopnost koncentrace pozornosti, úroveň motivace, míra odpočinku, sebehodnocení a sebedůvěra apod.

Pracovníci ve školství jsou často konfrontováni s těmito stavy u dětí a dospívajících, a i proto je nutné porozumět symptomatice úzkosti a stresových poruch a zároveň porozumět i jednotlivým pojmům z této oblasti jako je stres, úzkost, sociální kontext, účelovost chování a dalším.

Účastníci porozumí základní příznakům a projevům úzkosti a stresových poruch u dětí a dospívajících.  Jak takové děti podpořit a kam se v případě potřeby obrátit. Jak jim nabídnout možnost podpory, zároveň podílet se na zvyšování odolnosti na zátěž a stres. Jak podpořit duševní pohodu (wellbeing) v rámci školy?

Více informací a přihlášení ne