ÚVOD DO PRVNÍ POMOCI PŘI ŠIKANOVÁNÍ

ÚVOD DO PRVNÍ POMOCI PŘI ŠIKANOVÁNÍ

19.3.2024

Institut expertních služeb, Brno

online

Vzdělávací program je zaměřený na osvojení si základních postupů a přístupů první pomoci při šikaně a kyberšikaně, jejichž zvládnutí umožní účastníkům bezpečně zastavit většinu typů šikanování. Současně jeho zvládnutí napomůže porozumět dalším variantám první pomoci.

Výcvikový a prožitkový vzdělávací program je rozdělen do celkem čtyř částí, které frekventanty provedou nejen teoretickými základy, ale i praktickými postupy a strategiemi řešení šikany doplněnými o kazuistiky z praxe v pomáhajících profesích a nácviky potřebných postupů první pomoci při šikanování. Pozornost je věnována i specifické formě šikany – kyberšikaně.

Akreditace MPSV: A2021/0124-SP/PC/PP/VP.

Více informací a přihlášení ne