Tvorba zážitkových preventivních programů, Podané Ruce, o.p.s.

Tvorba zážitkových preventivních programů, Podané Ruce, o.p.s.

30.5.2024

Institut expertních služeb, tř. Kpt. Jaroše 8, 602 00 Brno

Jihomoravský kraj

prezenčně

Společnost Podané ruce nabízí akreditovaný kurz s názvem Tvorba školních zážitkových preventivních programů.

Cílem vzdělávacího programu je osvojení základních dovedností a znalostí potřebných ke tvorbě preventivních prožitkových lekcí v oblasti rizikového chování. Program kurzu je koncipován tak, aby si frekventanti osvojili základní dovednosti potřebné pro produkci preventivních programů. Při použití žádoucích metod umožní tyto dovednosti účastníkům preventivně působit na děti a mládež a prostřednictvím nenucených a neformálních metod napomůžou k formování, výchovnému působení a motivaci klienta ke změně jeho chování jak v rámci volnočasových aktivit, tak i v běžném životě. Kurz je vhodný pro lektory PP, psychology, pracovníky nízkoprahových center a další pracovníky v sociálních službách pracujícími s mládeží s rizikovým chováním, pracovníky volnočasových center, pedagogické pracovníky, metodiky prevence, studenty, dobrovolníky.

V rámci kurzu bude maximálně posílena praktická část, aplikovatelnost a vazba na reálnou praxi vycházející z konkrétních podmínek. 

Více v přiloženém odkaze.

https://ies.podaneruce.cz/kurzy/tvorba-zazitkovych-skolnich-preventivnich-programu/ ne