SPECIFIKA PRÁCE SE ZÁVISLOSTÍ NA DIGITÁLNÍCH TECHNOLOGIÍCH

SPECIFIKA PRÁCE SE ZÁVISLOSTÍ NA DIGITÁLNÍCH TECHNOLOGIÍCH

19.2.2024

online

Kurz je orientovaný na prezentaci vývoje problematiky digitálních závislostí, seznámí účastníky se základními pojmy a se statistikami. Účastníci budou seznámeni s komplexnější otázkou, co je závislost a co není. Bude jim představena norma kolik času s obrazovkou je v pořádku a kolik už ne. Během kurzu budou účastníci seznámeni se specifickými fenomény vztahujícími se k digitálním závislostem. Bude jim představen fenomén abstinence. Kurz nabídne také základní principy práce s motivací, nastavení pravidel při používání digitálních zařízení, i konkrétní rady, co v intervenci s klientem zohlednit. Účastnici se seznámí s mapou pomoci v adiktologické oblasti.

Kurz je akreditován u MPSV

Více informací ne