SPECIFICKÁ PREVENCE PRO NÍZKOPRAHOVÉ PROGRAMY

SPECIFICKÁ PREVENCE PRO NÍZKOPRAHOVÉ PROGRAMY

14.12.2023

Kurz se zaměřuje na tvorbu a aplikaci Specifické prevence v nízkoprahových programech, která vychází z KAB modelu (Knowledge, Attitude, Behavior = vědomosti, postoje, chování). Cílem kurzu je naučit frekventanty efektivně pracovat s KAB modelem při tvorbě prevence v jejich zařízení. Účastníci si sami vyzkouší, jaká forma prevence je pro jejich klienty nejvhodnější. Termín kurzu: 14.12.2023. Místo konání: Institut expertních služeb, Hilleho 4, 602 00 Brno Více informací a přihlášení ne