SPECIALIZAČNÍ STUDIUM PRO ŠKOLNÍ METODIKY PREVENCE, Semiramis z.ú.

SPECIALIZAČNÍ STUDIUM PRO ŠKOLNÍ METODIKY PREVENCE, Semiramis z.ú.

25.1.2024

13.6.2025

Choťovice

Středočeský kraj

Organizace SEMIRAMIS z.ú. otevírá od ledna 2024 specializační studium pro školní metodiky prevence. Studium je určeno pro všechny školní metodiky prevence, kteří chtějí tuto funkci ve svých školách vykonávat efektivně tak, aby přispěli k vytvoření zdravého školního prostředí a předcházení či snižování rizikového chování dětí a mládeže. Studium se zaměřuje na všechny okruhy práce školního metodika prevence v oblasti primární prevence rizikového chování (činnost metodická, koordinační, poradenská a informační). Specializační studium odpovídá vyhlášce č. 317/2005 Sb. § 9 c) – standardu DVPP – studium k výkonu specializovaných činností. Celé studium je rozděleno na části teoretické a části praktické, které se prolínají a vzájemně na sebe navazují v průběhu všech setkání.

Přihláška_Semiramis z.ú. ne