Specializační studium pro školní metodiky prevence

Specializační studium pro školní metodiky prevence

4.10.2022

Prohloubení a rozšíření kompetencí pro plánování, realizaci a vyhodnocování prevence rizikového chování ve škole, a to jak pro jednotlivce, tak pro skupiny (třídy). Průpravu, abyste sami dokázali vyhledávat žáky a třídy v riziku, doporučovat jim odborné intervence, spolupracovat se školskými poradenskými zařízeními a dalšími institucemi. Vlastní sebezkušenost, která podpoří Vaše porozumění žákům a třídním kolektivům. https://metodikprevence.cz/ ne