Specializační kurz prevence rizikového chování CPPT

Specializační kurz prevence rizikového chování CPPT

1.1.2024

Plzeňský kraj

Čtyřsemestrový prakticky orientovaný kurz zaměřený na rozvoj kompetencí školních metodiků prevence a dalších pedagogických pracovníků v oblasti prevence rizikového chování. Díky malé studijní skupině, dostane každý účastník kurzu dostatek prostoru na trénování v modelových situacích, na rozbor konkrétních situací z vlastní pedagogické praxe. Cílem kurzu je podpora rozvoje odborných kompetencí, znalostí, dovedností a profesního růstu pedagogických pracovníků (zejména školních metodiků prevence) v oblasti specifické školské primární prevence rizikového chování tak, aby mohly být efektivně využity při jejich práci s dětmi a dospívajícími (konkrétně se jedná o znalosti z oblasti rizikového chování, dovednosti pro práci s jednotlivcem a skupinou včetně řešení krizových situací, tvorba plánů a metodik, realizace preventivních aktivit na škole, projektování, rozvoj spolupráce s kolegy a profesní růst). Odpovídá Standardům studia k výkonu specializovaných činností dle § 9 vyhl. 1 písm. c) č. 317/2005 Sb. a je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Vzdělávací program zohledňuje také tzv. „Čtyřúrovňový model kvalifikačních stupňů pro pracovníky v primární prevenci rizikového chování ve školství“, svým obsahem naplňuje požadavky 3., pokročilé, úrovně.

https://www.kotva.cppt.cz/specializacni-kurz-prevence-rizikoveho-chovani ne letak_SK_11.pdf