Spec. studium pro školní metodiky prevence od Magdaléna, o.p.s.

Spec. studium pro školní metodiky prevence od Magdaléna, o.p.s.

12.10.2023

Kurz je určen pro pedagogické pracovníky vykonávající funkci ŠMP nebo ty, kteří se na výkon této funkce připravují. Studium je určeno pro absolventy magisterských studijních programů učitelských oborů nebo pro absolventy magisterského studia neučitelského zaměření doplněného o studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. Druh aprobace není rozhodující. Svým obsahem má studium pomoci vybavit učitele vědomostmi a dovednostmi zaměřenými především na prevenci rizikového chování a rozvoj a zlepšení jejich kompetencí v roli školního metodika prevence. Studium je koncipováno v rozsahu 256 hodin, tj. 2 roky (4 semestry), 1 x měsíc, vždy ve dnech čtvrtek – pátek, od 9:00 – 17:00. Studium se ukončuje obhajobou závěrečné písemné práce a závěrečnou zkouškou před komisí. Po jejím úspěšném složení získává absolvent osvědčení. Termíny pro rok 2023 jsou 12. a 13. října, další blok je poté 9. a 10. listopadu. Více informací a přihlášení ne