Školní metodik prevence - kombinovaná forma

Školní metodik prevence - kombinovaná forma

4.10.2024

Online nebo Jahodová 2800/44, Záběhlice, 106 00 Praha 10

Hlavní město Praha

prezenčně i online

Jahodovka - Profesní institut realizuje vzdělávací program "Studium k výkonu specializované činnosti – prevence sociálně patologických jevů", známý také pod názvem studium pro metodiky prevence, je akreditovaný v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb.

Výuka probíhá 1x za tři týdny měsíčně pátek 13:00 - 19:30 a sobota 9:00 - 16:00 (úplný harmonogram na I. semestr bude zde zveřejněn v průběhu června 2024). Studium je rozloženo do 3 semestrů a probíhá kombinovaně.

Studium je určeno pro absolventy magisterských studijních programů učitelských oborů nebo pro absolventy magisterského studia neučitelského zaměření doplněného o studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. Druh aprobace není rozhodující.

Více informací a přihlášení naleznete v odkaze níže.

https://institut.vossp.cz/kurzy/studium-k-vykonu-specializovanych-cinnosti-prevence-socialne-patologickych-jevu-kombinovana-forma-1124/ ne