SEBEPOŠKOZOVÁNÍ U DĚTÍ A MLADISTVÝCH

SEBEPOŠKOZOVÁNÍ U DĚTÍ A MLADISTVÝCH

8.4.2024

9.4.2024

Institut expertních služeb, Hilleho 4, 602 00 Brno

Jihomoravský kraj

prezenčně

Účastníci kurzu se naučí rozpoznat problém sebepoškozování u dětí a mladistvých, adekvátně reagovat na zjištěný problém, citlivě komunikovat s dětmi a mladistvými se sebepoškozujícími tendencemi, vyhledat a nabídnout patřičnou odbornou pomoc jim samotným i jejich rodině.

Cílem programu je rozšíření odborné výbavy a kompetencí pracovníků v oblasti rizikového chování týkající se problému sebepoškozování a možností hledání nápravy v rámci výchovného  procesu.

Rozpoznání problémů, varovných signálů dítěte či mladistvého a včasná intervence může zamezit dalším rizikům při zvládání obtížných situací souvisejících s výchovou a vzděláváním.


Program je akreditovaný u MPSV i MŠMT pod názvem: Sebepoškozování u dětí a mladistvých.

 

Více informací a přihlášení ne