SEBEPOŠKOZOVÁNÍ U DĚTÍ A MLADISTVÝCH

SEBEPOŠKOZOVÁNÍ U DĚTÍ A MLADISTVÝCH

18.10.2023

Účastníci kurzu se naučí rozpoznat problém sebepoškozování u dětí a mladistvých, adekvátně reagovat na zjištěný problém, citlivě komunikovat s dětmi a mladistvými se sebepoškozujícími tendencemi, vyhledat a nabídnout patřičnou odbornou pomoc jim samotným i jejich rodině. Cílem programu je rozšíření odborné výbavy a kompetencí pracovníků v oblasti rizikového chování týkající se problému sebepoškozování a možností hledání nápravy v rámci výchovného procesu. Rozpoznání problémů, varovných signálů dítěte či mladistvého a včasná intervence může zamezit dalším rizikům při zvládání obtížných situací souvisejících s výchovou a vzděláváním. Termín kurzu: 18. 10. — 19. 10. 2023 Místo konání: Institut expertních služeb, Hilleho 4, Brno Více informací a přihlášení ne