Prevence škodlivého užívání návykových látek a léčba závislostí - pro lékaře

Prevence škodlivého užívání návykových látek a léčba závislostí - pro lékaře

1.9.2024

15.11.2024

distančně/online

E‑learningový kurz reflektuje požadavky na lékaře vyplývající ze zákona na základní a současně povinné informace v rámci postgraduálního vzdělávání lékařů v oblasti prevence a léčby dopadů spojených s užíváním návykových látek. Nabízí seznámení s dobrou praxí a základní průpravou v adiktologické pomoci prostřednictvím metod časné diagnostiky a krátké intervence, tj. indikované prevence s důrazem na užívání tabáku a alkoholu. Kurz dále zahrnuje oblasti zvládání urgentních a odvykacích stavů, včetně farmakoterapie a substituční léčby v souladu s platnou legislativou, zákonem 95/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobnosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře (§ 22 Celoživotní vzdělávání, zákonem 65/2017 Sb. o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, § 26 Orientační diagnostika a krátká intervence a vyhláškou č. 221/2018 Sb. O vzdělávání v základních kmenech lékařů).
Kurz je akreditován Ministerstvem zdravotnictví ČR pro lékaře v postgraduálním vzdělávání a pořádán dle Stavovského předpisu ČLK č. 16.

Celková délka e‑learningového kurzu jsou 4 hodiny, kurz je zakončen ověřovacím testem.

Přihlášení: Povinný kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek a léčba závislostí (distanční kurz) - Detail vzdělávací akce 4261102 - ACVZ.cz

ne Nabízené kurzy_Klinika adiktologie.pdf