NARŮSTAJÍCÍ TENDENCE SEBEPOŠKOZOVÁNÍ U DĚTÍ A DOSPÍVAJÍCÍCH – PRAKTICKÝ WORKSHOP

NARŮSTAJÍCÍ TENDENCE SEBEPOŠKOZOVÁNÍ U DĚTÍ A DOSPÍVAJÍCÍCH – PRAKTICKÝ WORKSHOP

10.4.2024

Institut expertních služeb, Brno

Jihomoravský kraj

prezenčně

Workshopově založený program na téma sebepoškozování je sestaven prakticky, se zaměřením na společné sdílení dobré praxe s minimem teoretických znalostí. Většina času kurzu bude zaměřena na praktické způsoby pomoci, jak uzavírat kontrakt o neubližování si, jak zvolit vhodnou strategii a intervenci, nácvik motivačních rozhovorů a mindfulness.  Obsahem jednotlivých modulů je naučit účastníky kurzu pomocí praktických nácviků a formou kazuistik od lektorek a účastníků, pracovat s dětmi a dospívajícími, kteří se sebepoškozují. Absolventi budou schopni nabídnout adekvátní pomoc dětem a dospívajícím na základě osobně zažitých a procvičených technik – nabízení mnohých úlevových metod, vedení krizové intervence, motivačních rozhovorů, práce s motivovaným, ale i nemotivovaným klientem, práci s celou rodinou. Dále si osvojí celou řadu relaxačních technik, jednak pro uvolnění a zklidnění sebe a současně i pro práci s klienty. Workshop je vhodný pro absolventy kurzu Sebepoškozování u dětí a mladistvých, nebo pro zájemce, kteří již základní povědomí o tématu sebepoškozování ovládají se své praxe.

Akreditace MPSV: A2023/1545-SP/PC/PP/VP.

Více informací a přihlášení ne