Jablíkovi kamarádi, E-clinic, z.ú.

Jablíkovi kamarádi, E-clinic, z.ú.

24.6.2024

online

Délka kurzu – celkem 17 vyučovacích hodin; 8 hodin základní školení, následujících 9 hodin metodického vedení rozděleného do 2-3 setkání. Akreditace pod číslem MSMT- 9036/2023-4-274 

Kurz seznámí frekventanty s východisky metodiky, poskytne přehled o obsahu jednotlivých lekcí všech modulů metodiky, umožní jim nácvik vedení lekcí a prožitek role žáka v ukázkové lekci, připraví je na některé možné komplikace v průběhu práce s metodikou. Podrobněji se připraví na úvodní lekci a práci s první částí metodiky. V průběhu metodických vedení reflektují účastníci pod vedením lektora svou vlastní práci s metodikou Jablíkovi kamarádi, věnují se podrobněji možným obtížnějším situacím, podrobně se připravují na práci s dalšími částmi metodiky a práci s dětmi inkludovanými v rámci hlavního vzdělávacího proudu.

Více informací a přihlášení do kurzu naleznete v přiloženém odkaze.

https://zipyhokamaradi.cz/kurz-jablikovi-kamaradi/ ne