Dovednostní kurz pro začínající pedagogy

Dovednostní kurz pro začínající pedagogy

14.9.2023

Organizace Semiramis z.ú. nabízí dovednostní kurz studentům učitelských oborů, kteří se připravují na výkon učitelské profese a mají zájem o praktické pojetí získaných studijních znalostí. Kurz je vhodný i pro začínající pedagogy do 2 let praxe, kteří chtějí prohlubovat své dovednosti. Nabízí prakticky pojaté vzdělávání, které zohledňuje specifika školního prostředí a přináší příklady z praxe, učí dovednosti práce se třídou, jednotlivcem, rodiči i budoucími kolegy. Výcvik zahrnuje znalostní i zkušenostní učení s výraznou sebezkušenostní a tréninkovou složkou. Vytváří otevřené prostředí, ve kterém je možné učit se od profesionálních lektorů z praxe i od sebe navzájem. Připravuje budoucí pedagogy na setkání s realitou a způsobem jak ji zvládnout. Kurz proběhne v 10 setkáních a je zdarma. Více naleznete v přiloženém letáku. ne Dovednostní kurz pro začínající pedagogy 2023 (1).pdf