"80" Středně pokročilý pracovník v primární prevenci

"80" Středně pokročilý pracovník v primární prevenci

30.9.2023

Organizace DO SVĚTA, z.s. nabízí 80 hodinový na praxi a metody zaměřený kurz. Vhodný především pro pedagogy, učitele, pracovníky NNO a školských zařízení (lektory prevence, školní metodiky prevence, pedagogy, výchovné pracovníky, pracovníky s mládeží, pracovníky nízkoprahových zařízení pro děti a mládež), kteří pracují na poli primární prevence rizikového chování (PPRCH) a potřebují posílit teoretickou a praktickou základnu, nebo si musí doplnit vzdělání pro naplnění podmínek Standardů odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské PPRCH. Více informací naleznete v přiloženém odkazu. "80" Středně pokročilý pracovník v primární prevenci ne