Změny ve školském zákoně a zákoně o pedagogických pracovnících, Problematika dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků