Pozvánka na parlamentní seminář - "KONCEPČNÍ VIZE A ÚPRAVY ADIKTOLOGICKÝCH SLUŽEB"