Evaluace výsledku

Při sledování dopadu intervence či programu je výhodné kombinovat kvantitativní a kvalitativní výzkumné metody ke zprostředkování informací o reálném a do kontextu zasazeném výsledku intervence/programu. Plánovaná změna chování se však může v měřitelné míře projevit až po samotném hodnocení programu.

Při evaluaci výsledků si obvykle klademe následující otázky:

• Byl splněn cíl daný na počátku programu/intervence?

• Projevil se program nějak na cílové skupině? Jak došlo k očekávaným změnám – např. zvýšení znalostí, oddálení první zkušenosti s nelegální látkou, nižší počet dětí pravidelně užívajících alkohol nebo tabák atp.?

• Má dosažený výsledek skutečně vztah k prováděnému programu? Nezpůsobilo změnu něco jiného?

• Jak výrazná je dosažená změna? Lze ji nějak modelovat (dále prohlubovat, udržet)? Jakými nástroji a postupy?

• Bylo by možné této změny dosáhnout jinak? Má vůbec smysl daný program provádět?

• Jak nákladné bylo dosažení měřitelné změny?

• Jaké přínosy má dosažená změna - např. nižší počet výskytu rakoviny, menší počet osob konzumujících alkohol ve vysokých dávkách, méně rizikové vzorce užívání alkoholu, menší nemocnost, nižší výskyt cirhóz atp.?